KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ve ENFEKSİYON


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ve ENFEKSİYON - Tıp Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
29 15 6 6 40 96 3 3

Ders Sorumluları Prof Dr Emin Tekeli Prof Dr Semra Tunçbilek
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Tıbbi Mikrobiyoloji ve Parazitoloji bilgisine sahip olmak
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Enfeksiyon Hastalıklarının etyoloji, epidemiyoloji, fizyopatoloji, klinik, laboratuvar verileri ve tedavileri ile antimikrobik kemoterapötiklerin kullanım endikasyonları konusunda bilgi kazandırmak.
Dersin İçeriği Enfeksiyon Hastalıklarının etyoloji, epidemiyoloji, fizyopatoloji, klinik, laboratuvar verileri ve tedavileri ile antimikrobik kemoterapötiklerin kullanım endikasyonları konusunda bilgi kazandırmaya yönelik bir dersdir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Enfeksiyon hastalığı olan hastaya yaklaşım ve tedavi konusunda bilgi edinilmesi ile antimikrobik kemoterapatiklarin kullanım endikasyonlarının öğrenilmesi.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Teorik: Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Özellikleri Enfeksiyon Hastalıklarının Tedavi Prensipleri Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları Pratik: Mikrobiyoloji laboratuvarında yapılan tetkiklerin gözden geçirilmesi
2. Hafta Teorik:İnfeksiyöz Mononükleoz Kızamıkçık Kızamık Pratik: Mikrobiyoloji laboratuvarında mikroorganizmaların boyalı preparatlarda incelenmesi
3. Hafta Teorik: Kolera Dizanteriler Pratik: Yüksek Ateşli hasta başında anamnez, fizik muayene ve laboratuvar tetkiklerinin değerlendirilmesi İnteraktif: Ateşli hastaya yaklaşım
4. Hafta Teorik: Besin Zehirlenmeleri Salmonella Enfeksiyonları Pratik: İshalli hasta başında anamnez, fizik muayene ve laboratuvar tetkiklerinin değerlendirilmesi İnteraktif: SSS enfeksiyonlarına yaklaşım
5. Hafta Teorik: Viral hepatitler
6. Hafta Teorik: Antimikrobik Kemoterapi Brucellozis
7. Hafta Teorik: SSS Enfeksiyonları Tetanoz Pratik: Nozokomiyal enfeksiyonlu hasta başında anamnez, fizik muayene ve laboratuvar tetkiklerinin değerlendirilmesi. İnteraktif: Bakteriyemi ve sepsisli hastaya yaklaşım.
8. Hafta Teorik: Sepsis Sıtma Pratik: Cerrahi enfeksiyonlu hastaya anamnez, fizik muayeneve laboratuvar tetkikleri açısından yaklaşım. İnteraktif: Genitoüriner sistem enfeksiyonlarına yaklaşım (interaktif).
9. Hafta Teorik: Nedeni bilinmeyen ateş Pratik: Antimikrobik kemoterapatiklerin klinik kullanımlarının gözden geçirilmesi İnteraktif: Cerrahi enfeksiyonlara yaklaşım
10. Hafta Teorik: Hastane enfeksiyonları Toksoplazmozis
11. Hafta Teorik: AIDS İnfektif endokardit Kuduz
12. Hafta Teorik: Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar Pratik: LAP, hepatosplenomegalili hasta başında anamnez, fizik muayene ve laboratuvar tetkiklerinin değerlendirilmesi. İnteraktif: Alt solunum yolu enfeksiyonlarına yaklaşım.
13. Hafta Teorik: Erişkinde bağışıklama Şarbon Gazlı gangren İnteraktif: Üst solunum yolu enfeksiyonlarına yaklaşım
14. Hafta Staj konularının tekrarlanması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 40
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Kaynaklar: 1- Tekeli E, Altay G, Sözen TH, Meço O, Willke A, Balık İ, Kurt H, Çokca F. İnfeksiyon Hastalıkları. Antıp AŞ. Ankara-1999. 2- Bilgehan H. Klinik Mikrobiyoloji. Barış Yayınları, İzmir-2000. 3- Mandell GL, Benett JE, Dolin R. Principles and Practice of Infectious Diseases. Sixth edition, Elsevier Inc. Philadelphia- 2005. 4- Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M. İnfeksiyon Hastalıkları. Nobel Tıp Kitapevi, Ankara-2002.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi