ING101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İngilizce Dil Becerileri ING101 Tıp Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 14 35 35 105 3 4

Ders Sorumluları Okutman Gülten Ortaç
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin izlenebilmesi için orta derecede İngilizce bilgisi gerekmektedir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrenciler, temel dil becerileri, kelime bilgisi ve grameri kullanabilecekleri iletişim aktiviteleri içinde yer alarak, pratik yaparlar.
Dersin İçeriği Dersin amacı; öğrencilerin ilgisini çekecek çok sayıda canlı konular aracılığıyla, dil becerilerini geliştirmelerine olanak vermektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Öğrencilerin, bu düzeyde ki İngilizce yayınları okuduklarında kavramaları hedeflenmektedir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Present Simple and Present Continuous
2. Hafta Past Simple, Present Perfect Tense, Present Perfect Continuous
3. Hafta Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous
4. Hafta For,since,during, yet, etc., suffixes Ödev konuları öğrencilere bildirilir.
5. Hafta The future, do and make
6. Hafta Present Continuous, be going to, Present Simple
7. Hafta Future Continuous and Future Perfect
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Modal Verbs (1), Phrasel Verbs: time and change
10. Hafta Modal Verbs (2); prefixes; have, take, bring
11. Hafta Link words or phrases: purpose and reason
12. Hafta First and Second Conditionals, suffixes
13. Hafta Third Conditional, question words,question tags
14. Hafta I wish, if only, phrases of agreement
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Evans, V., Upstream Upper Intermediate (Express Publishing) Milner, M., Professional English English for Health Sciences (THOMSON)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi