Yönetim Bilişim Sistemleri


Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünün amacı, işletmelerin ihtiyaç duyduğu, küresel dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli insan gücü gereksinimini karşılayacak mezunlar yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda programdaki dersler bir işletmeyi yönetmek ve bilişim teknolojilerindeki gelişmeleri uygulamak için gerekli teori ve uygulamayı birleştirecek biçimde tasarlanarak işlenmektedir. Programın en önemli hedeflerinden biri, öğrencilere iş yaşamında karşılaşabilecekleri en güncel stratejik, yönetsel ve sektörel gelişmeler doğrultusunda bir eğitim sunmak ve onları bugünün ve geleceğin iş yaşamına odaklı bir yönetim ve teknoloji vizyonu kazandırarak iş dünyasına örnek birer yönetici adayı olarak hazırlamaktır.

Genel Bilgi

Ufuk Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 2015 yılında kurulmuştur. Akademik kadrosunda 2 profesör, 1 doçent ve 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Yönetim Bilişim Sistemleri alanında Lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Derece Seviyesi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan merkezi giriş sınavı ile alınır. Genel kabul koşulları Türk öğrenciler ve diğer ülkelerden gelen öğrenciler için geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Ufuk Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Ufuk Üniversitesi'nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Mezun olabilmek için öğrencinin programdaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başarmış olması, F1 ya da F2 notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Program Profili
Program Kazanımları
İstihdam Olanakları

Bu bölümden mezun olan öğrenciler aldıkları eğitim göz önünde bulundurulduğunda girişimci hem de çalışan olarak iş hayatında kendilerine yer bulmaktadırlar. Mezun olan öğrenciler kendi ilgi alanları çerçevesinde işletmelerde çalışmaktadırlar. Son yıllarda en çok bankalar ile eğitim ve araştırma kurumlarında istihdam edilmektedirler. Kamu kuruluşlarında; alabilecekleri KPSS puanı ile kalifiye memur olarak iş bulabilirler. Ayrıca mezunlarımız meslekleri ile ilgili bütün uzmanlık sınavlarına girebilmektedirler.Bölümden mezun olanlar kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde istihdam edilebilmektedirler.  

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
EKO 101
EKONOMİ I
3
5
1
Zorunlu
MAT 101
MATEMATİK I
3
5
1
Zorunlu
TUR 101
TÜRK DİLİ I
0
2
1
Zorunlu
YBS 101
BİLGİSAYARA GİRİŞ
3
5
1
Zorunlu
YBS 103
PROGRAMLAMANIN TEMELLERİ (İNGİLİZCE)
3
6
1
Zorunlu
İNG 101
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ I
3
4
1
Zorunlu
İŞL 101
GENEL İŞLETME I
3
5
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
EKO 102
EKONOMİ II
3
5
2
Zorunlu
MAT 102
MATEMATİK II
3
5
2
Zorunlu
TUR 102
TÜRK DİLİ II
0
2
2
Zorunlu
YBS 102
VERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ (İNGİLİZCE)
3
6
2
Zorunlu
YBS 104
NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA I (İNGİLİZCE)
3
6
2
Zorunlu
İNG 102
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ II
3
4
2
Zorunlu
İŞL 102
GENEL İŞLETME II
3
5
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
TAR 201
ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARI I
0
2
3
Zorunlu
YBS 201
NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA II
3
6
3
Zorunlu
YBS 203
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ-I (İNGİLİZCE)
3
5
3
Zorunlu
İST 207
İSTATİSTİK VE OLASILIK I
3
5
3
Zorunlu
İŞL 209
FİNANSAL YÖNETİM I
3
5
3
Zorunlu
İŞL 211
GENEL MUHASEBE I
3
5
3
Zorunlu
İŞL 213
YÖNETİM VE ORGANİZASYON (İNGİLİZCE)
3
5
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Zorunlu
TAR 202
ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARI II
0
2
4
Zorunlu
YBS 202
WEB TABANLI PROGRAMLAMA II
3
6
4
Zorunlu
YBS 204
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ II (İNGİLİZCE)
3
5
4
Zorunlu
YBS 206
İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ
3
5
4
Zorunlu
İŞL 210
FİNANSAL YÖNETİM II
3
5
4
Zorunlu
İŞL 212
GENEL MUHASEBE II
3
5
4
Zorunlu
İŞL 216
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (İNGİLİZCE)
3
5
- 5 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
5
Zorunlu
YBS 301
BİLGİSAYAR AĞLARI
3
5
5
Zorunlu
YBS 303
VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I (İNGİLİZCE)
3
5
5
Zorunlu
YBS 305
İSTATİSTİK
3
5
5
Zorunlu
İŞL 301
SAYISAL YÖNTEMLER I
3
5
5
Zorunlu
İŞL 323
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ (İNGİLİZCE)
3
5
- 6 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
6
Zorunlu
YBS 302
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ (İNGİLİZCE)
3
5
6
Zorunlu
YBS 304
VERİ YÖNETİMİ
3
5
6
Zorunlu
YBS 306
İŞLETİM SİSTEMLERİ
3
5
6
Zorunlu
İŞL 302
SAYISAL YÖNTEMLER II
3
5
6
Zorunlu
İŞL 306
ÜRETİM YÖNETİMİ
3
5
- 7 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
7
Zorunlu
YBS 401
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ÇÖZÜMLEME VE TASARIM (İNGİLİZCE)
3
5
7
Zorunlu
YBS 403
BİLİŞİM GÜVENLİĞİ
3
5
7
Zorunlu
YBS 405
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
3
5
7
Zorunlu
İŞL 441
STRATEJİK YÖNETİM
3
5
7
Seçmeli
HUK 429
BİLİŞİM HUKUKU
3
5
7
Seçmeli
ULT 305
E-TİCARET
3
5
7
Seçmeli
YBS 307
VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR
3
5
7
Seçmeli
YBS 308
İLERİ NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA
3
5
7
Seçmeli
YBS 309
GRAFİK VE ANİMASYON
3
5
7
Seçmeli
YBS 405
İLERİ VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ
3
5
7
Seçmeli
YBS 407
SİSTEM SİMÜLASYONU
3
5
7
Seçmeli
İŞL 417
SATIŞ YÖNETİMİ
3
5
7
Seçmeli
İŞL 443
BİLGİ YÖNETİMİ
3
5
- 8 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
8
Zorunlu
YBS 402
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ GELİŞTİRME VE UYGULAMA (İNGİLİZCE)
3
5
8
Zorunlu
YBS 404
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ STANDARTLARI
3
5
8
Zorunlu
İŞL 418
ÖRGÜTSEL İLETİŞİM
3
5
8
Zorunlu
İŞL 424
İŞ ETİĞİ (İNGİLİZCE)
3
5
8
Seçmeli
YBS 400
SEMİNER
1
2
8
Seçmeli
YBS 404
YAZILIM PROJELERİ YÖNETİMİ
3
5
8
Seçmeli
YBS 420
KARAR DESTEK SİSTEMLERİ
3
5
8
Seçmeli
İŞL 310
ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ
3
5
Ölçme ve Değerlendirme

Programda, küçük sınav(lar) (quiz), ara sınav(lar), ödev(ler), uygulama(lar), proje(ler), pratik(ler) ve final sınavı gibi çok çeşitli değerlendirme yöntemleri uygulanır. Derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı vb.) ve bunlara ait oranlar, dönem başında öğrencilere dağıtılan ya da web sitesinde yayınlanan müfredat programlarında belirtilir. Final sınavları, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları; ara sınav, final sınavı notları ile dönem içerisinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim üyesi/görevlisi tarafından verilir. Programdan mezun olmak için Genel Not Ortalaması'nın en az 2.00 olması gerekir. Ders notu yukarıda belirtilen değerlendirme yöntemlerinin değerlendirilmesinden oluşur ve harf notlarından birisi ile belirlenir. Harf notları ve karşılık gelen ağırlıkları aşağıda belirtilmiştir;

Başarı not çizelgesi

Harf Notu

Katsayı

Harf Not Aralığı

(100 üzerinden)

AA

4,00

90-100

BA

3,50

80-89

BB

3,00

70-79

CB

2,50

65-69

CC

2,00

60-64

DC

1,50

55-59

DD

1,00

50-54

FF

0,00

0-49

Ayrıca ortalamaya katılmayan harf notlarından;

S: Başarılı,

U: Başarısız,

EX: Muaf,

W: Dersten çekilmiş,

I: Kesin notu belli olmayan ders,

FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,

FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl sınavına girme hakkı yok, başarısız,

P: Devam eden,olarak belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin;

  • Öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden en az DD/S notu alarak minimum 240 AKTS kredisinden başarılı olmaları

  • 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi
Ders - Program Kazanımları Matrisi
TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi