SİBU418


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ÇAĞDAŞ SİYASAL AKIMLAR SİBU418 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Ders, öğrencilere çağdaş siyasal akımların siyaset ve toplum için ne kadar önemli olduğunu ve nasıl bir rol oynadığı ile farklı siyasal akımların genel özelliklerini öğretmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Ders, modern dünyayı biçimlendiren siyasal akımları toplumsal, siyasal ve felsefi temelleri ile ele almaktadır. Son iki yüzyılı derinden etkilemiş olan liberalizm, sosyalizm, muhafazakârlık, milliyetçilik, faşizm, anarşizm, feminizm, çevrecilik, İslamcılık gibi çağdaş siyasal akımlar tartışılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Çağdaş siyasal akımların temel önermeleri ile ilkelerinin bilinmesi 2- Bunları karşılaştırarak sonuçlar çıkarabilme 3- Elde edilen bilgi ve analiz kabiliyeti ile Türkiye’de var ola gelmiş ve şu an hakim durumdaki siyasal akımların değerlendirebilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanımlar: İdeoloji nedir? Çağdaş Siyasal Akımların kökleri nedir?
2. Hafta Klasik Liberalizm
3. Hafta Modern Liberalizm
4. Hafta Muhafazakarlık
5. Hafta Sosyalizm
6. Hafta Marksizm & Leninizm
7. Hafta Milliyetçilik
8. Hafta Faşizm & Nazizim
9. Hafta Anarşizm
10. Hafta Feminizm
11. Hafta Çevrecilik
12. Hafta Dini Fundamentalizm
13. Hafta İslamcılık
14. Hafta Genel Tekrar & Tartışma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Andrew Heywood, Siyasal İdeolojiler, İstanbul: Adres Yayınları, 2007.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

PY16

PY17

PY18

ÖÇ1

5

                 

ÖÇ2

      

4

5

3

3

5

       

ÖÇ3

3

5

5

   

3

3

  

4

4

4

    

4

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek