SİBU440


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA SİBU440 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Ders, uluslararası sosyal politikanın kavramsal çerçevesi ile tarihsel gelişim dinamiklerini, uluslararası sosyal politikayı belirleyen kurumsal yapılar ve özelliklerini, güncel sosyal politikanın oluşumunda ulusal ve ulusüstü yönetişim yapıların rolünü incelemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca Küresel boyutuyla ortaya çıkan sosyo-ekonomik sorunları ve değişimleri tahlil edip, bu problemlere uluslararası sosyal politika aktörleri ve sosyal politika enstrümanları ile çözüm stratejileri geliştirebilmek dersin amaçları arasındadır.
Dersin İçeriği Uluslararası sosyal politikanın gelişim dinamikleri, uluslararası sosyal politikayı belirleyen küresel ve bölgesel yönetişim mekanizmalarının kurumsal analizi, uluslararası çalışma normlarının içeriği, uygulanışı ve denetimi, küresel sosyo-ekonomik sorunlar ve çözüm önerileri, küreselleşme ile uluslararası sosyal politika arasındaki ilişki ve Türkiye'nin uluslararası sosyal politika düzenindeki yeri gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Uluslararası sosyal Politika dersini alan öğrenciler; 1. Uluslararası sosyal politikanın kavramsal, tarihsel ve kurumsal alt yapısını öğrenir. 2. Küresel sosyo-ekonomik sorunları analiz edip, çözüm önerileri geliştirme yeteneği kazanır. 3. Sosyal Politikanın uluslararası boyutunu çeşitli kurumsal aktörler aracılığıyla kavrar. 4. Türkiye'nin uluslararası sosyal politika düzenindeki pozisyonuyla ilgili bilgi sahibi olur.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Uluslararası Sosyal Politikanın Kavramsal Çerçevesi ve Kapsamı
2. Hafta Uluslararası Sosyal Politikanın Tarihsel Gelişimi
3. Hafta Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Kuruluşu ve Tarihsel Gelişimi
4. Hafta Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Amaçları, Faaliyet Alanları ve Kurumsal Yapısı
5. Hafta Uluslararası Çalışma İlkeleri ve Kuralları
6. Hafta Uluslararası Çalışma Normlarının Üye Ülkelerde Uygulamasının Denetimi
7. Hafta Uluslararası Sosyal Politikanın Diğer Aktörleri
8. Hafta Uluslararası Finans Kuruluşları ve Sosyal Politika
9. Hafta Çok-Uluslu Şirketler ve Sosyal Politika
10. Hafta Uluslararası Sivil Toplum Örgütleri ve Sosyal Politika
11. Hafta Küresel Yoksulluk Sorunu ve Çözüm Stratejileri
12. Hafta Küresel Göç Sorunu ve Çözüm Stratejileri
13. Hafta Uluslararası Sosyal Politika ve Türkiye
14. Hafta Küreselleşme ve Uluslararası Sosyal Politika
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Ali, S. & Öz, C. S. (2013) Küreselleşen Dünyada Uluslararası Sosyal Politika, Sakarya: Sakarya Kitabevi. - Mesut Gülmez, M. (2008) Uluslararası Sosyal Politika, Ankara: Hatiboğlu Yayınları. - Erdut, Z. (2002) Uluslararası Sosyal Politika ve Türkiye, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları. - Tokol, A. (2017) Uluslararası Sosyal Politika, Bursa: Dora Yayınları. - Kaya, P. İ. (2014) Uluslararası Sosyal Politika, Ankara: Siyasal Kitabevi.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

PY 17

PY 18

ÖÇ 1

5

5

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

ÖÇ 2

 

5

5

 

 

 

5

5

 

5

5

 

 

 

 

 

 

5

ÖÇ 3

 

5

5

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

ÖÇ 4

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek