SİBU428


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ÇİN VE GÜNEY PASİFİK ÇALIŞMALARI SİBU428 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin temel amaçları, öğrencilere Çin ve Güney Pasifik bölgesiyle ilgili Uluslararası İlişkiler Disiplininin ışığı altında stratejik ve tarihsel bilgiler sunmak, Çin ve Güney Pasifik Bölgesi'nin Soğuk Savaş dönemindeki ve günümüz küresel siyasetindeki siyasal ve iktisadi konumunu eleştirel bir şekilde analiz etmektir.
Dersin İçeriği Ders temel olarak, Çin'in antik çağlardan günümüze tarihini, dış politikasını, günümüz uluslararası düzendeki pozisyonunu içerirken aynı zamanda Kore ve Japonya özelinde Güney Pasifik bölgesinin siyasi ve ekonomik yapısını ele alır ve bölgenin küresel politik ve ekonomik bağlamlardaki konumunu inceler.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1) Uluslararası düzende Çin ve Güney Pasifik Bölgesi'nin rolü hakkında stratejik ve eleştirel analiz yapabilme; 2) Çin ve Güney Pasifik Bölgesi'nin politik ve ekonomik yapısı hakkında analitik bilgi sahibi olabilme; 3) Çin ve Güney Pasifik Bölgesi ile ilgili olarak temel siyasi ve ekonomik problemleri gözlemleyebilme; 4) Uluslararası İlişkiler Disiplininin temel kavramsal çerçevesi dahilinde ve küresel siyaset bağlamında Çin ve Güney Pasifik Bölgesi hakkında gelecek projeksiyonları yapabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Çin Jeopolitiği
2. Hafta Çin Kültürü ve Toplumsal Yapısı
3. Hafta Antik Çağlardan 20. yy.'a Çin
4. Hafta 20. yy. Başından Günümüze Çin
5. Hafta Çin Dış Politikası I: ABD
6. Hafta Çin Dış Politikası II: AB ve Avrasya
7. Hafta 21. yy. Uluslararası Düzeninde Çin'in Siyasi ve İktisadi Konumu
8. Hafta ARASINAV
9. Hafta Soğuk Savaş ve Güney Pasifik Bölgesi
10. Hafta Küresel ve Bölgesel Siyasette Japonya
11. Hafta Küresel ve Bölgesel Siyasette Kore
12. Hafta Güney Pasifik Bölgesi'nin Siyasal Sorunları: Milliyetçilik, İnsan Hakları ve Terörizm
13. Hafta Güney Pasifik Bölgesi'nin Ekonomik Yapısı
14. Hafta 21. yy. Küresel Siyasetinde Güney Pasifik Bölgesi'nin Siyasi ve İktisadi Rolü
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar * Oded Shenkar, ÇinYüzyılı, (çev.SemihTürkoğlu), İstanbul:TruvaYayınları,2007. * Stuart Harris, Çin Dış Politikası, (çev. Aslan Yavuz Şir), İstanbul: Matbuat Yayın Grubu, 2015. * Sanem Özer, Senem Atvur & Ramazan İzol (der.), 21. Yüzyılda Asya – Pasifik: Bölgesel Politikalar, Uluslararası Sorunlar, Yeni Aktörler, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2017. * Selçuk Çolakoğlu, Uluslararası İlişkilerde Kuzeydoğu Asya, Ankara: USAK Yayınları, 2009.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

PY16

PY17

PY18

ÖÇ1

 

4

  

5

 

4

   

5

      

5

ÖÇ2

 

4

5

 

4

     

4

      

5

ÖÇ3

 

5

  

5

    

4

4

      

5

ÖÇ4

 

5

  

5

  

4

  

5

      

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek