SİBU423


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI SİBU423 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin ön koşulu yoktur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin öncellikli amacı demokrasinin tarihsel kökenini anlamak, demokrasi teorisinin temel kavramları ve sorunlarını tartışmak ve farklı demokrasi kuramlarını genel bir çerçevede tartışmaktır. Bunun yanında demokrasinin ön koşullarını ve diğer yönetim biçimlerinden farkını görerek insan haklarının gelişmesi ve korunmasıyla ilgisini kurabilmek ve insan haklarını da güvence altına alan demokrasinin ne gibi niteliklere sahip olması gerektiğini anlayabilmek dersin diğer önemli amaçları olarak sıralanabilir.
Dersin İçeriği Ders, demokrasinin ve diğer hükümet biçimlerinin önkoşullarının incelemesini, insan haklarının geliştirilmesi ve korunması konularının analizini ve insan haklarını garanti altına alacak demokrasi uygulamasının özelliklerini ele alır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Demokrasi kuramının altında yatan anahtar normatif fikirleri anlamak. 2. Demokrasi kuramının altında yatan anahtar normatif fikirleri günümüz probleminin çözümünde kullanmak.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Derse Giriş: Dersin tanıtımı
2. Hafta Demokrasi Herhangi Bir şey Olabilir mi?
3. Hafta Kavram ve Pratik Olarak Demokrasinin Kökeni ve Tarihsel Evrimi
4. Hafta Hak ve özgürlüklerin Demokrasilerdeki Anlamı
5. Hafta Seçkinci / Liberal Demokrasi
6. Hafta Çoğulculuk ve Modern Demokrasi
7. Hafta Katılımcı Demokrasi
8. Hafta Müzakereci Demokrasi
9. Hafta Radikal Demokrasi: Siyaset ve Siyasal
10. Hafta GlobaI / Kozmopolitan Demokrasi
11. Hafta PopüIizm ve Demokrasi
12. Hafta Demokrasinin Cinsiyeti: Vatandaşlık ve Kadın Hakları
13. Hafta LaikIik, Demokrasi ve İnsan Hakları
14. Hafta Genel Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Giovanni Sartori, Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, Sentez Yayıncılık, İstanbul, 2014 2. Manfred G. Schmidt, Demokrasi Kuramlarına Giriş, Vadi, Ankara, 2001 3. Seyla Benhabib, Demokrasi ve Farklılık: Siyasal Düzenin Sınırlarının Tartışmaya Açılması, Princeton Üniversitesi Yayınları, 1996 4. Ioanna Kuçuradi, İnsan Hakları: Kavramları ve Sorunları, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, 2016 5. Robert Dahl, Demokrasi Üzerine, Phoenix, Ankara, 2010 6. Benjamin Barber, Güçlü Demokrasi: Yeni Bir Çağ için Katılımcı Siyaset, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1995 7. Anne Philllips, Demokrasinin Cinsiyeti, Metis Kadın Araştırmaları, İstanbul, 1995 8. Chantal Mouffe, Siyasetin Dönüşü, Epos Yayınları, İstanbul, 2008 9. Ernesto Laclau, Populist Akıl Üzerine, Epos Yayınları, Ankara, 2003 10. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

PY

14

PY

15

PY

16

PY

17

PY

18

ÖÇ1

5

4

   

5

    

4

      

5

ÖÇ2

4

5

    

4

5

 

5

5

      

4

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek