SİBU404


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ABD DIŞ POLİTİKASI SİBU404 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı ABD’nin yapısını, gücünü ve politik yaklaşım tarzını tanıtmak, Bu güç ile ittifak içinde çalışma şartlarını, zorluklarını ve tehlikelerini tahlil etmek ve Türkiye milli çıkarları açısından dikkat edilmesi gereken hususları öğrencilere öğretmek.
Dersin İçeriği ABD dış politikasının tanıtımı, temel yapısı ve dünya politikasına etki ve entegrasyonu. Küresel etkisi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- ABD’nin siyasi, sosyal ve ekonomik yapısını tanıma 2- ABD’nin milli, bölgesel ve küresel amaçlarını tanıma ve Türkiye açısından bunun önemini kavrama 3- ABD’nin Asya'da ve Ortadoğu'daki faaliyetlerini tanıma, bunların arkasındaki amaç ve motifleri analiz etme ve gideceği istikameti tayin edebilme yeteneğini kazanma
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta ABD’nin yapısını, kuzey Amerika'ya gelenlerin kaynaklarını, amaçlarını ve metodlarını tanımak
2. Hafta Kolonileşme dönemi, İngiltereye başkaldırış ve ABD’nin kuruluşu
3. Hafta Kuzey Amerika kıtası içindeki genişleme ve siyasi olaylar: Kuzey-Güney ayırımcılık savaşı
4. Hafta Ülkenin bütünlüğünün sağlanması, Kaliforniya, Teksas, Florida ve Alaska'nın ülke topraklarına katılımı
5. Hafta Meksika ve Orta Amerika'da ABD etki ve müdahalesinin artışı, çeşitli yaklaşımlar
6. Hafta Küba ile mücadele, Güney Amerika devletleri ve ABD'nin ilişkileri, işbirlikleri, problemleri
7. Hafta ABD başkanının Güney Amerika'ya uyguladıkları politik yaklaşım ve stratejiler
8. Hafta ABD’nin denizlere açılması: Japonya, II. Dünya Savaşı ve Avrupa politikasına karışması
9. Hafta II. Dünya Savaşı, Komünizm, Faşizm ve Liberalizmin mücadelesi; İki kutuplu Dünyanın kuruluşu
10. Hafta ABD ve Asya maceraları: Kore, Vietnam savaşları ve Afganistan'a yardım
11. Hafta ABD-İran çekişmesi ve Birinci Körfez Savaşı
12. Hafta Birinci ve İkinci Körfez Savaşları, ABD’nin Ortadoğu'daki etkisi
13. Hafta Global güç olarak ABD: problemleri, ittifakları ve son gelişmeler
14. Hafta Genel Değerlendirme & Tartışma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Maxime Lefebvre, Amerikan Dış Politikası,İletişim Yayınları, İstanbul, 2005. - Hasan Köni, Amerika’nın Uluslararası Politikası.Ekim Yayınları, İstanbul,2007. - Mehmet Şahin, Din-Dış Politika İlişkisi: ABD Örneği. Barış Platin Kitapevi, 2009.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

PY16

PY17

PY18

ÖÇ1

5

 

4

 

5

      

4

      

ÖÇ2

5

   

5

 

3

4

4

4

5

      

5

ÖÇ3

 

5

  

5

 

4

5

5

5

5

4

     

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek