ING202


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
MESLEKİ YABANCI DİL I 202 İşletme Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 62 102 3 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul ING 101, ING 102 ve ING 201
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere işletme alanında orta düzeyde mesleki İngilizce kullanabilmeyi öğretmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu derste,mesleki konularda yazılmış metinleri okuyup anlayabilme ve İngilizce yazabilmeye yönelik çeviri ağırlıklı konular işlenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin mesleki yabancı dil alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Mesleki terimleri ve alan jargonunu kavrayabilme, 2- Bu terim ve jargonları konuşma ve yazmada kullanabilme, 3- Mesleki rapor ve makaleleri anlama ve tercüme edebilme, 4- Uluslararası toplantılarda not alabilme yeteneğine sahip olma.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta 01 İngilizce konuşma, anlama ve yazmada öğrencilerin seviyesinin tespiti
2. Hafta 02 Language confusion; What are we talking about?
3. Hafta 03 Daniel Loves the Beach; The Best Practise ever.
4. Hafta 04 Love is in the air; A Secret Talent
5. Hafta 05 Highest Mountain in the World
6. Hafta 06 61 Year Old Woman's Twin Babies
7. Hafta 07 Bombs Exploded Near a Cameraman
8. Hafta 08 A Big Car Left on a Fence; An Elephant Speak With his Trunk.
9. Hafta 09 A Big Storm Destroys New York; Man Walks After a Big Crash.
10. Hafta 10 Scarce Resources, Social Order and Prosperity
11. Hafta 11 The Rule of Law and Secure Property Rights
12. Hafta 12 Free Markets Efficiency, and Prosperity
13. Hafta 13 The Economic Problem; Division of Labor.
14. Hafta 14 A Year to Remember: The Great Crash
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar R. L. Heilbroner, The Making of Economic Society, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall, 1972. J. K Galbraith, The Great Crash 1929, Houghton Miflin Co., Boston 1961. Plus miscellaneous manuscripts.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 

5

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

5

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

5

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

1

 

 

5

5

 

 

 

 

 

 

 

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek