ING301


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Mesleki Yabancı Dil II ING301 Hukuk Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
14x3 14x3 42 3 4

Ders Sorumluları Yrd. Doç. Dr. Nazlı TÖRE
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Hukuki terimleri doğru bir şekilde kullanarak okuma, yazma ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve hukuk hayatında İngilizcenin etkin bir şekilde kullanılması
Dersin İçeriği İngilizce hukuk terminolojisi, Metin Çevirme, İngilizce metin yazma ve anlama
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1-Uluslar arası hukuk metinlerini anlayacak ve bunlardan yararlanabilecek düzeyde hukuk terminolojisi öğrenmeleri 2-Öğrencilerin İngilizce sözleşme yazımı konusunda bilgilenmeleri 3- Akademik çalışma yapabilecek düzeyde dil bilgi ve becerisinin kazanılması 4- Güncel hukuki konuları takip edecek düzeyde makale okuma becerisinin kazanılması 5- İzleyebilecekleri düzeye kadar gelebilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Hukuk terminolojisinin genel tekrarı
2. Hafta Ticaret Hukuku Terminolojisi I
3. Hafta Ticaret Hukuku Terminolojisi II
4. Hafta Uluslararası Ticari Tahkim ile ilgili çeviri
5. Hafta Devletler Genel Hukuku Terminolojisi
6. Hafta Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlerle ilgili makale okuma ve anlama
7. Hafta Fikri Mülkiyet Hukukunda sık kullanılan terimler
8. Hafta Sözleşme yazarken sık kullanılan İngilizce kelimeler
9. Hafta İngilizce bir satım sözleşmesi yazımı
10. Hafta İngilizce bir kira sözleşmesi yazımı
11. Hafta İngilizce bir garanti sözleşmesi yazımı
12. Hafta İngilizce bir vekaletname yazımı
13. Hafta İngilizce bir iş sözleşmesi yazımı
14. Hafta AİHM kararlarının İngilizce özetinin yazımı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Legal Terminology by Golden Brown Dictionary of Legal Terms by Steven Gifis Drafting and Analyzing Contracts: A Guide to the Practical Application of the Principles of Contract Law by Scott J. Burnham International Criminal Law by Antonio Cassese International Commercial Arbitration by Gary Born
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

ÖÇ2

3

4

 

4

 

 

4

 

4

 

 

 

5

ÖÇ3

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

5

ÖÇ4

 

4

 

 

 

 

3

 

 

 

4

 

5

ÖÇ5

4

 

 

4

 

 

 

 

4

 

5

 

5