HUK320


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Fikri Mülkiyet Hukuku HUK320 Hukuk Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
14x3 14x3 42 3 3

Ders Sorumluları Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Özeroğlu
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Fikri mülkiyet hukukunun temel konularını anlama ve fikri mülkiyetin konusu hakların korunma yollarını kavrama
Dersin İçeriği Fikri mülkiyet hukukunun tanımı, önemi, türleri, eser ve eser sahibi, koruma yolları, marka kavramı ve türleri, markanın hükümsüzlüğü, sona ermesi ve korunması konularını irdeleyen derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) -Fikri mülkiyet hukukunun haklarını, temel kavramlarını bilme ve farklılıklarını ayırt edebilme -Türkiye’de ve AB’deki fikri mülkiyet hukuk sistemini kavrama - Fikri haklar ile marka hukuku arasındaki farkları ayırt edebilme - Fikri mülkiyet hukukunda lisans anlaşmaları hakkında bilgi edinme - Bu alandaki mahkeme kararları hakkında bilgi edinme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Fikri mülkiyet kavramı tarihsel gelişimi ve önemi, Fikri mülkiyet hak sahibine tanınan haklar Fikri mülkiyet hukuk sistemi
2. Hafta Fikri mülkiyet hukukunun diğer alanlarla ilişkisi Fikri mülkiyet hukuku-haksız rekabet hukuku ilişkisi Fikri mülkiyet hukuku- rekabet hukuku ilişkisi
3. Hafta Uluslararası düzeyde Fikri mülkiyet hukukunun önemi AB ve Türkiye ilişkisi açısından malların serbest dolaşımı bakımından fikri mülkiyet hukukunun önemi
4. Hafta Fikri mülkiyet haklarının ortak özellikleri Uluslararası koruma
5. Hafta Fikri mülkiyet hukukunda rüçhan hakkı, Zorunlu lisans, Paralel ithalat ve tükenme ilkesi
6. Hafta Fikir ve sanat eserleri hakları(telif hakları) kavramı, çeşitleri, eser kavramı, telif hakları çeşitlerine göre eser kavramının işlenmesi
7. Hafta Bağlantılı haklar (komşu hakları), Meslek birlikleri, bilgisayar programları, veri tabanları
8. Hafta Patent ve Faydalı modeller hukuku
9. Hafta Marka hukuku, mutlak red nedenleri, nispi red nedenleri
10. Hafta Markanın hükümsüzlüğü ve marka hakkının sona ermesi Marka korsanlığı, markaya tecavüz, marka hakkının korunması,
11. Hafta Endüstriyel tasarım hukuku
12. Hafta Coğrafi işaretler, Entegre devre topografyaları, bitki çeşitleri, biyoteknolojik buluşlar, Ticari sır
13. Hafta Fikri mülkiyet haklarının konu alındığı hukuki işlemler, lisans, devir, ve diğerleri
14. Hafta Pratik çalışma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Cahit Suluk, Tahir Saraç, Temel Nal; Fikri Mülkiyet Hukuku.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 

4

 

5

 

4

4

 

 

 

4

 

 

ÖÇ2

5

4

5

4

 

 

4

 

4

 

 

 

 

ÖÇ3

4

 

4

4

 

4

 

4

 

 

5

 

 

ÖÇ4

 

4

 

 

 

 

3

5

 

5

4

5

 

ÖÇ5

4

 

4

5

 

 

 

4

4

5

 

5