HUK411 (2)


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Ceza Usul Hukuku HUK411 Hukuk Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
28x3 84 3 3,5

Ders Sorumluları Doç. Dr. Seydi KAYMAZ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı; Ceza Muhakemesi Hukukunun temel ilkeleri, koruma tedbirleri ve deliller ile soruşturma ve kovuşturma aşamalarına ilişkin olarak ayrıntılı bilgi verilmesidir.
Dersin İçeriği Ceza Muhakemesi Hukuku; Ceza Muhakemesine hâkim ilkeler, koruma tedbirleri, deliller, soruşturma ve kovuşturma evresine ilişkin kurallar ve bu evrelerde yapılan işlemleri kapsar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) -Ceza Muhakemesi Hukuku konusunda kaynak bilgisi, temel kaynakları kullanabilme, okuduğunu anlayabilme ve yorumlayabilme becerisi -Ceza Muhakemesi kurumlarını anlayabilme becerisi -Ceza Muhakeme süreçlerini anlamlandırabilme becerisi -Ceza Muhakemesi Hukuku problemlerini çözebilme kapasitesi -Genel Muhakeme yeteneğinin gelişimi -Uygulamalı olarak Ceza Muhakemesi İşlem ve Süjelerini tanımak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ceza Muhakemesi Hukukunun Temel Kavramları
2. Hafta Ceza Muhakemesi Hukukunun Kaynakları ve Yorum
3. Hafta Ceza Muhakemesi Kanunlarının Zaman ve Yer Bakımından Uygulanması
4. Hafta Ceza Muhakemesinde Soruşturma Evresi; Soruşturma Evresinin İşlevi ve Özellikleri
5. Hafta Soruşturma Evresinin Süjeleri
6. Hafta İddia Makamı
7. Hafta Savunma Makamı
8. Hafta Soruşturma Evresinde Delillerin Toplanması, Beyan Delilleri, Belge Delilleri, Belirti Delilleri
9. Hafta Soruşturma Evresinde Delillerin Toplanması; Soruşturma İşlemleri Örnekleri, Fizik kimliğin Tespiti, Yer Gösterme, Olay Yeri İncelemesi, Teşhis ve Durdurma
10. Hafta Koruma Tedbirleri/ Koruma Tedbirlerinin Genel Özellikleri/Şartları
11. Hafta Koruma Tedbirleri/ Yakalama-Gözaltı-Tutuklama QUIZ
12. Hafta Koruma Tedbirleri/ Adli Kontrol-Arama-Elkoyma
13. Hafta Koruma Tedbirleri/İletişimin Denetlenmesi/Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi-Teknik Araçlarla İzleme
14. Hafta Pratik Çalışma
15. Hafta Soruşturmadan Sonuç Çıkarılması, İddianame Düzenlenmesi
16. Hafta Kovuşturmaya Yer Olmadığına Karar Verilmesi
17. Hafta İddianamenin Değerlendirilmesi
18. Hafta Kovuşturma Evresi, Yargılama Makamları; Mahkemelerin Yetkisi
19. Hafta Kovuşturma Evresi, Yargılama Makamları; Mahkemelerin Yetkisi
20. Hafta Hüküm (Genel Yapısı/ Hüküm Çeşitleri)
21. Hafta Muhakeme Konusu Olarak Uyuşmazlık ve Uyuşmazlıklar Arasında Bağlantı Bulunması
22. Hafta Muhakeme Şartları
23. Hafta Muhakeme İşlemleri
24. Hafta Duruşma Hazırlığı ve Duruşma ı
25. Hafta Hüküm QUIZ
26. Hafta Kanun Yolları; Olağan Kanun Yolları
27. Hafta Kanun Yolları; Olağanüstü Kanun yolları
28. Hafta Tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Ceza Muhakemesi Hukuku, KUNTER, Nurullah/YENİSEY, Feridun/NUHOĞLU, Ayşe, 18.Bası, Beta yayınları, İstanbul, 2011. 2. Ceza Muhakemesi Hukuku, YENİSEY, Feridun/NUHOĞLU, Ayşe, 8.Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2020. 3. Ceza Muhakemesi Hukuku, CENTEL, Nur/ZAFER, Hamide, 15.Bası, Beta Yayınları, İstanbul, 2018. 4. Ceza Muhakemesi Hukuku, ÖZTÜRK, Bahri ve Diğerleri, 13.Bası, Seçkin Yayınları, Ankara, 2019. 5. Ceza Muhakemesi Hukuku I, ŞAHİN, Cumhur, Seçkin Yayınları, Ankara, 2020. 6. Ceza Muhakemesi Hukuku II, ŞAHİN, Cumhur,/GÖKTÜRK, Neslihan Seçkin Yayınları, Ankara, 2019. 7. Ceza Muhakemesi Hukuku, ÖZBEK, Veli Özer/DOĞAN, Koray/BACAKSIZ, Pınar/ TEPE, İlker, Seçkin Yayınları, Ankara, 2018. 8. Ceza Muhakemesi Hukuku, ÜNVER, Yener/HAKERİ, Hakan, 15. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2019. 9. Ceza Yargılaması Hukuku, YURTCAN, Erdener, Adalet Yayınevi, Ankara 2018. 10. Ceza Muhakemesi Hukuku, SOYASLAN, Doğan, 7.Bası, Yetkin Yayınları, Ankara, 2018. 11. Ceza Yargılama Hukuku, DONAY, Süheyl, İstanbul, 2015. 12. Ceza Muhakemesi Hukuku, TOROSLU, Nevzat/FEYZİOĞLU, Metin, Savaş Yayınevi, Ankara, 2018. 13. Ceza Muhakemesi Hukuku, KARAKEHYA, Hakan, Ankara 2016.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 4

  

 

ÖÇ2

5

4

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 4

 

 4

 

 

 

4

 

 

 

  

 

ÖÇ4

 

 4

 

 

 

 

5

 

 

 

 5

 

 

ÖÇ5

4

 

 

 

 

 

 

 

 5