HUK401 (2)


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Miras Hukuku HUK401 Hukuk Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
28x2 56 2 2,5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Zarife Şenocak
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Kanunî ve iradî mirasçıların kimler olduğu, maddî ve şekli anlamda ölüme bağlı tasarrufların değerlendirilmesi; tenkis, iptal ve miras sebebiyle istihkak davalarının konusu ve tarafları hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği Miras Hukukuna ilişkin temel kavramlar ve kurumların incelenmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Miras hukukunun temel kavramlarını öğrenmesi 2. Miras hukukuna ilişkin yargı kararlarını değerlendirebilmesi 3. Miras hukuku uyuşmazlıklarına ilişkin muhakeme yeteneğinin gelişmesi 4. Miras hukuku sorunlarını tahlil etme ve çözüme kavuşturma yeteneğine kavuşması 5. Miras hukuku kuralları hakkında tartışabilmesi
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Miras hukukuna ilişkin temel kavramlar
2. Hafta Kanunî mirasçılar, atanmış mirasçı ve belirli mal alacaklısı
3. Hafta Ölüme bağlı tasarruf kavramı ve çeşitleri (maddi anlamda ve şekli anlamda)
4. Hafta Şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflar: Vasiyetname ve miras sözleşmesi
5. Hafta Vasiyetname çeşitleri
6. Hafta Miras sözleşmesi çeşitleri
7. Hafta Maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar
8. Hafta Ölüme bağlı tasarruflarda şart ve yükleme kavramları
9. Hafta Ölüme bağlı tasarruf yoluyla vakıf kurma
10. Hafta Vasiyeti yerine getirme görevlisi
11. Hafta İkâmeli kazandırmalar
12. Hafta Mirastan yoksunluk
13. Hafta Mirasçılıktan çıkarma
14. Hafta Mirasçılık ehliyeti ve gaiplik halinde mirasın geçmesi
15. Hafta Tasarruf nisabı ve saklı paylı mirasçılık kavramları
16. Hafta Ölüme bağlı tasarruflarda hükümsüzlük
17. Hafta Ölüme Bağlı Tasarrufların Yorumu
18. Hafta Mirasın reddi
19. Hafta Miras Sebebiyle İstihkak Davası
20. Hafta Denkleştirme
21. Hafta Terekenin Hesaplanması
22. Hafta Tenkis Davası
23. Hafta Tenkis Davası
24. Hafta Tenkis Davası
25. Hafta Mirasın Paylaşılmasına İlişkin Kurallar
26. Hafta Resmî Defter Tutma
27. Hafta Koruma Tedbirleri
28. Hafta Miras ortaklığı ve mirasçıların sorumluluğu
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Miras Hukuku: Kemal OĞUZMAN
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

 

 

 5

 

 

 

 

 

 

 

  

ÖÇ2

    

 

 

 

 4

 

 5

 

 

 

ÖÇ3

4

 

 

 

 

 

4

 4

 

 

 

 5

 

ÖÇ4

 

 

 

 4

   

 4

 

 

 

 

ÖÇ5

 3

   

 

 

 4

 

 

 4

 

 4