HUK329


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Kamu İhale Sözleşmeleri HUK329 Hukuk Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
28 2 2

Ders Sorumluları Doç. Dr. İsmet SAYHAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Kamu İhale Sözleşmelerinin temel esaslarının öğretimi
Dersin İçeriği Kamu İhale Sözleşmelerinin temel esaslarının öğretimi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Öğrenciler Kamu sözleşmeşlerinin temel kavramlarını, esaslarını ve usullerini öğrenirler.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Türk Kamu İhale Sistemi: İhale kavramı, İhalelerin ÖZellikleri
2. Hafta 02 Kamu İhale Sözleşmelerinin Temel Kavramları
3. Hafta 03 Kamu İhale Sözleşme İlkeleri
4. Hafta 04 Kamu İhale usulleri
5. Hafta 05 İhale Aşamaları
6. Hafta 06 İhalenin Karara Bağlanması ve Onay
7. Hafta 07 İhalenin İptali
8. Hafta 08 Kamu İhale Hukukunda Yaptırımlar
9. Hafta 09 İhalelere Yönelik İdari Başvuru Yolları
10. Hafta 10 Pratik Çalışma
11. Hafta 11 Pratik Çalışma
12. Hafta 12 Pratik Çalışma
13. Hafta 13 Sınav
14. Hafta 14 Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%) The legislation about public procurement law
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Kamu İhale Mevzuatı
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 

4

 

5

 

4

4

 

 

 

4

 

 

ÖÇ2

5

4

 

4

 

 

4

 

4

 

 

 

 

ÖÇ3

4

 

4

4

 

 

 

4

 

 

5

 

 

ÖÇ4

 

4

 

 

 

 

3

5

 

 

4

5

 

ÖÇ5

4

 

4

5

 

 

 

4

4

 

 

5