HUK323


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Kriminoloji HUK323 Hukuk Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
14 x 2 14x2 0 0 0 0 28 2 2

Ders Sorumluları Doç. Dr. Ali İhsan ERDAĞ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Önkoşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilerde suç ve suçlu olgularına kriminolojik yaklaşımlarla bilimsel bir bakış açısı oluşturmak.
Dersin İçeriği Kriminoloji dersi, hukuk öğrencilerinde suç ve suçlu olgularını bilimsel yollardan inceleyerek, suçun önlenmesi çabasında, suçla mücadele makamlarına yardımcı olmaya çalışan bir bilim dalıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Kriminoloji bilimini ve yöntemlerini tanımak. 2- Suç ve suçu yaratan koşulları tanımak. 3- Suçu tanımlamada ve suçu ölçmede kullanılan metotlar. 4- Suçluyu tanımlamaya çalışan teorileri tanımak. 5- Suçla mücadelede kullanılan yöntemleri tanımak.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Kriminoloji ve diğer bilimlerle ilişkisi
2. Hafta Sapıcı Davranışlar, Kriminolojinin önemi
3. Hafta Suç ve Suçluya profesyonel ilgi
4. Hafta Kriminolojik araştırmada metotlar
5. Hafta Kriminolojik açıdan suç ve suçun tanımı, suçu tanımlayan teoriler
6. Hafta Suçluluğun nedenleri teoriler (Psikolojik teori,)
7. Hafta Sosyolojik teoriler.
8. Hafta Sosyo-psikolojik teoriler.
9. Hafta Fizyolojik etmenler ve suç
10. Hafta Suçun ortaya çıkısı (Suç Fenolojisi)
11. Hafta Sosyalleşme –Toplumsal gelişim ve suç
12. Hafta İkamet çevresi ve suçluluk(Suç topografisi)
13. Hafta Victimoloji, Kimlik kullanan suçluluk fenomeni
14. Hafta Genel hatlarıyla ülkemizin örgütlü suç haritası
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar SOKULLU Füsun; “Kriminoloji”, Beta Matbaası, 2011 DÖNMEZER Sulhi; “Kriminoloji”, 1996 DEMİRTAŞ Timur; “Kriminoloji”, Seçkin Yayınları, 3. Baskı, Ankara 2010 SOYASLAN Doğan; “Suç ve Ceza”, Yetkin Yayınevi, 2010 SOKULLU Füsun; “Viktimoloji”, Beta Matbaası, 2011
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

4

 

4

3

 

3

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

3

 

4

 

 

 

4

 

 

ÖÇ4

 

4

 

4

4

5

 

 

 

 

4

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4