HUK314


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Çocuk Hukuku HUK314 Hukuk Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
14x2 14x2 28 2 2

Ders Sorumluları Prof Dr. Emine Akyüz
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Çocuklarla ilgili 1924 Cenevre bildirisine, daha sonra Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye imza koyan memleketimizde Anayasanın 141/2 maddesinin çocukların yargılanmasının özel kurallara uygulanacağını amir bulunan kuralı gereği çıkarılan yeni kanunlarla mevzuatımızda büyük değişiklikler yapılmış ve yeni kurulan çocuk yargılama sistemiz dolayısıyla özel yargıçlara ihtiyaç hasıl olduğundan bu dersin Hukuk Fakültelerinde lisans seviyesinde okutulması zarureti hasıl olmuştur ve bu nedenlerle gerekli sorumlulukları yüklenecek hukukçuları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Çocuk hukuk’unun tarihçesi, temel kavramlar, çocuğun hak ve fiil ehliyeti, çocuğun çeşitli kanunlarca korunması, soruşturma ve kovuşturmanın ele alındığı çokdisiplinli (multidisipliner) bir hukuk dalıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) • Çocuk haklarına ilişkin uluslar arası sözleşme ve Türk mevzuatını anlayabilmek, • Çocuk Hukukunun temel kavramlarını kavrayabilmek, • Çocuğun hak ve fiil ehliyeti, vatandaşlığı, soruşturulması ve kovuşturulması gibi özellik arz eden konuları genel hukuk bilgisi içinde değerlendirebilmek, • Çocuğun korunmasının yasal dayanaklarını anlayabilmek ve uygulamada konumlandırabilmek, • Çocuk Hukukunun tarihçesi ve Çocuk Hukuku alanında kat edilen aşamaları değerlendirebilmek, • Öğrencilerin çocuk ve çocuk haklarının korunmasında değişik fikirlerin ve çözüm tarzlarını bulmak yeteneğini geliştirebilmeleri.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta -Çocuk Hukukunun tarihçesi ve eski hukuk sistemlerinde çocuk hakları -Özel Hukuk (Medeni Hukuk bakımından çocuk kavramı, çocuğun hak ehliyeti
2. Hafta -Çocuğun fiil ehliyeti -Aile ve Ailede çocuğun korunması
3. Hafta -Devlet, Kamu ve Sosyal Hukuk kurallarında çocuğun korunması -Anayasa'da çocuğun korunması -Çocuğun vatandaşlığı
4. Hafta -SHÇEK Kanununa göre çocukların korunması
5. Hafta -Yargılama hukukunda çocukların korunması ile ilgili genel bilgiler
6. Hafta -Ceza yargılama hukukunda sanık olarak çocuklarla ilgili bilgiler
7. Hafta - Ceza Hukukunda mağdur olarak çocukların korunması
8. Hafta - Çocuk Korunma Kanununa göre çocuklar hakkında genel bilgi
9. Hafta - ÇKK'ya göre yargı mercileri, soruşturma ve kovuşturma
10. Hafta - Uluslar arası alanda Çocuk ve Çocuk Haklarının korunması faaliyetleri
11. Hafta - Çocuk İş hukuku
12. Hafta - Çocuk Eğitim hukuku
13. Hafta - Çocuk Hakları ve Çocukları koruyucu Milli ve Milletlerarası kuruluşlar
14. Hafta -Ailede çocuk hakları ve çocuğun korunması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ali Naim İNAN, Çocuk Hukuku. Emine Akyüz, Çocuk Haklarının ve Güvenliğinin Korunması.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 

4

 

5

 

4

4

 

 

 

4

 

 

ÖÇ2

5

4

5

4

 

 

4

 

4

 

 

 

 

ÖÇ3

4

 

4

4

 

4

 

4

 

 

5

 

 

ÖÇ4

 

4

 

 

 

 

3

5

 

5

4

5

 

ÖÇ5

4

 

4

5

 

 

 

4

4

5

 

5