HUK307 (2)


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Ticaret Hukuku HUK307 Hukuk Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
28x3 14x3 84 3 4

Ders Sorumluları Prof.Dr. Korkut Özkorkut
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencinin ticari işletmenin ve şirketlerin tabi olduğu ticarî mevzuatı tanıyabilmesi ve ticarî hayatta karşılaşılabilecek sorunları ve çözüm yollarını kavrayabilmesinin sağlanması.
Dersin İçeriği Ticari işletme kapsamında, tacir, ticari işletme, ticari hükümler, ticari işletme rehni, bağlı ve bağımsız tacir yardımcıları, marka, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ele alınacak konulardır. Şirketler hukuku kapsamında da, şirket çeşitleri, ortaklık sözleşmesi ve unsurları, adi şirket, ticaret şirketlerinin birleşmesi, ticaret şirketlerinin tür değiştirmesi, ticaret şirketleri (kollektif, komandit şirket (adi komandit-paylı komandit), anonim şirket, limited şirket, kooperatif).
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) • Ticari işletme ve şirketler hukukuyla ilgili öğrencinin mesleki yaşantısına hazırlanması. • Konuyla ilgili olarak ticaret kanunu ve borçlar kanununun ilgili hükümlerinin uygulanması. • Ticari işletme ve şirketler hukukunun önemli kavramlarının (tacir, ticari işletme, tacir yardımcıları, marka, işletme adı, ticaret unvanı, adi şirket, kollektif şirket, komandit şirket (adi komandit-paylı komandit), anonim şirket, limited şirket, kooperatif şirket) arasındaki ilişkilerin ayırt edilebilmesi. • Derslerde yapılacak pratik çalışmalar ile öğrencinin ilerde karşılacağı uyuşmazlıkları çözebilmesi. • Ticari davalarda, farklı düşünme, tartışma ve değerlendirme özelliği sağlama. • Mezunların, rahatlıkla kurum ve kuruluşlarda ticaret hukukuyla ilgili görev alabilmeleri.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
18. Hafta
19. Hafta
20. Hafta
21. Hafta
22. Hafta
23. Hafta
24. Hafta
25. Hafta
26. Hafta
27. Hafta
28. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

5

3

5

 

 

3

3

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

5

 

3

 

2

 

 

 

 

 

4

 

ÖÇ3

3

4

2

 

 

 

3

4

 

 

 

4

 

ÖÇ4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

ÖÇ5

5

5

3

5

 

2

 

4

 

 

 

5