HUK307 (2)


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Ticaret Hukuku HUK307 Hukuk Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
28x3 14x3 84 3 4

Ders Sorumluları Prof.Dr.İsmet Sayhan / Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Özeroğlu
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı öğrencinin ticari işletmenin ve şirketlerin tabi olduğu ticarî mevzuatı tanıyabilmesi ve ticarî hayatta karşılaşılabilecek sorunları ve çözüm yollarını kavrayabilmesinin sağlanması.
Dersin İçeriği Ticari işletme kapsamında, tacir, ticari işletme, ticari hükümler, ticari işletme rehni, bağlı ve bağımsız tacir yardımcıları, marka, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ele alınacak konulardır. Şirketler hukuku kapsamında da, şirket çeşitleri, ortaklık sözleşmesi ve unsurları, adi şirket, ticaret şirketlerinin birleşmesi, ticaret şirketlerinin tür değiştirmesi, ticaret şirketleri (kollektif, komandit şirket (adi komandit-paylı komandit), anonim şirket, limited şirket, kooperatif).
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) • Ticari işletme ve şirketler hukukuyla ilgili öğrencinin mesleki yaşantısına hazırlanması. • Konuyla ilgili olarak ticaret kanunu ve borçlar kanununun ilgili hükümlerinin uygulanması. • Ticari işletme ve şirketler hukukunun önemli kavramlarının (tacir, ticari işletme, tacir yardımcıları, marka, işletme adı, ticaret unvanı, adi şirket, kollektif şirket, komandit şirket (adi komandit-paylı komandit), anonim şirket, limited şirket, kooperatif şirket) arasındaki ilişkilerin ayırt edilebilmesi. • Derslerde yapılacak pratik çalışmalar ile öğrencinin ilerde karşılacağı uyuşmazlıkları çözebilmesi. • Ticari davalarda, farklı düşünme, tartışma ve değerlendirme özelliği sağlama. • Mezunların, rahatlıkla kurum ve kuruluşlarda ticaret hukukuyla ilgili görev alabilmeleri.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ticaret Hukuku Kavramı ve Uygulama Alanının Tespiti, Türk Ticaret Kanununun Özellikleri
2. Hafta Ticari İşler ve Tabi Oldukları Hükümler
3. Hafta Ticari Yargı
4. Hafta Ticari İşletme Kavramı ve Unsurları
5. Hafta Tacir Kavramı
6. Hafta Tacir Sıfatının Hukuki Sonuçları
7. Hafta Ticaret Sicili
8. Hafta Fikri Mülkiyet Hakları, Ticaret Unvanı ve İşletme Adı
9. Hafta Marka
10. Hafta Haksız Rekabet
11. Hafta Ticari Defterler
12. Hafta Cari Hesap
13. Hafta Bağımlı Tacir Yardımcıları
14. Hafta Sınav
15. Hafta Şirket Kavramı, Şirket Sözleşmesi ve Unsurları
16. Hafta Adi Şirket
17. Hafta Şirketlerin Birleşmesi ve Devri
18. Hafta Kollektif Şirketin Kuruluşu ve İşleyişi
19. Hafta Kollektif Şirketin Sona Ermesi
20. Hafta Adi Komandit Şirket
21. Hafta Anonim Şirketin Kuruluşu
22. Hafta Anonim Şirketin İç İşleyişi
23. Hafta Anonim Şirketin Dış İşleyişi
24. Hafta Anonim Şirkette Pay ve Hisse Senetleri
25. Hafta Anonim Şirketin Sona Ermesi
26. Hafta Limited Şirket
27. Hafta Paylı Komandit Şirket
28. Hafta Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Arkan, Sabih; Ticari İşletme Hukuku Pulaşlı, Hasan; Şirketler Hukuku Bahtiyar, Mehmet; Ortaklıklar Hukuku
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

5

3

5

 

 

3

3

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

5

 

3

 

2

 

 

 

 

 

4

 

ÖÇ3

3

4

2

 

 

 

3

4

 

 

 

4

 

ÖÇ4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

ÖÇ5

5

5

3

5

 

2

 

4

 

 

 

5