HUK303(2)


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Borçlar Hukuku Özel Hükümler HUK303 Hukuk Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
28x3 84 3 4

Ders Sorumluları Doç. Dr. Özge Yücel
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Borçlar Hukuku Özel Hükümler dersi, sözleşme özgürlüğü kavramının günümüz hukuk sisteminde taşıdığı anlamı tartışmak , kanunda düzenlenen sözleşme tiplerini , bunların kanun tarafından düzenlenmesinin sebeplerini, söz konusu hükümlerin niteliğini ve kanunda düzenlenmeyen bazı sözleşme tiplerini incelemek amacıyla okutulur
Dersin İçeriği Borçlar Hukuku Özel Hükümler dersi, Borçlar Kanununda düzenlenen ve düzenlenmeyen sözleşmeleri inceleyen bir disiplindir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Kanunda düzenlenen ve düzenlenmeyen sözleşme tiplerini tanıma , tanımlayabilme becerisi kazanma 2. Sözleşme ilişkilerinde görülebilecek ihtilafların halline yönelik olarak bu sözleşmelerin yapısına en uygun çözüm yollarını geliştirebilmek 3. Kanunen yapılmış riziko taksimini ve bu taksimde rol oynayan ilkeleri açıklayabilmek 4. Bu ilkeleri , hayat ilişkilerinde de kullanabilme yeteneğini artırmak 5. Yargı kararlarını, güncel olaylarla bağlantılı hale getirebilmek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Özel Borç İlişkileri ve Borçlar Kanununda Düzenlenen Sözleşme Tipleri
2. Hafta Kanun tarafından düzenlenmemiş sözleşme tipleri
3. Hafta Genel Olarak Satım sözleşmesinin tanımı,kurulması , hukuki niteliği ve konusu
4. Hafta Menkul satımının konusu ve şekli, menkul satımında yarar ve hasarın geçmesi
5. Hafta Satıcının borçları
6. Hafta Satıcının temerrüdü
7. Hafta Zapta karşı tekeffül
8. Hafta Ayıba karşı tekeffül
9. Hafta Alıcının borçları ve temerrüdü
10. Hafta Taşınmaz satımı
11. Hafta Satımın diğer çeşitleri
12. Hafta Bağışlamanın tanımı, mahiyeti,unsurları ve şekli
13. Hafta Adi kira sözleşmesinin tanımı,hukuki niteliği ve unsurları
14. Hafta Kira sözleşmesinin kuruluşu ve süresi
15. Hafta Kiralayanın borçları
16. Hafta Kiracının borçları
17. Hafta Kira sözleşmesinin sona ermesi
18. Hafta Kira sözleşmesinin sona ermesi konusuna devam
19. Hafta Ariyet sözleşmesi
20. Hafta Karz sözleşmesi
21. Hafta İstisna sözleşmesinin tanımı,hukuki niteliği ve unsurları
22. Hafta Müteahhidin borçları
23. Hafta İş sahibinin borçları
24. Hafta İstisna sözleşmesinin sona ermesi
25. Hafta Vekalet sözleşmesinin tanımı,unsurları,kurulması,kapsamı
26. Hafta Vekilin,müvekkilin borçları,Vekalet sözleşmesinin sona ermesi
27. Hafta Kefalet sözleşmesinin tanımı,niteliği ,benzer sözleşmelerden farkı,çeşitleri
28. Hafta Kefilin sorumluluğunun kapsamı,kefil ile alacaklı arasındaki ilişki ,kefil ile asıl borçlu arasındaki ilişki,kefalet sözleşmesinin sona ermesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Eren, F., Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Yetkin Yayınları, Ankara, 2018 2. Gümüş, M. A., Borçlar Hukuku Özel Hükümler (Kısa Ders Kitabı), Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2017
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 

4

 

5

 

4

4

 

 

 

4

 

 

ÖÇ2

5

4

5

4

 

 

4

 

4

 

 

 

 

ÖÇ3

4

 

4

4

 

4

 

4

 

 

5

 

 

ÖÇ4

 

4

 

 

 

 

3

5

 

5

4

5

 

ÖÇ5

4

 

4

5

 

 

 

4

4

5

 

5