HUK301(2)


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Eşya Hukuku HUK301 Hukuk Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
28x3 84 3 4

Ders Sorumluları Prof.Dr.Şebnem AKİPEK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin herhangi bir ön koşulu bulunmamaktadır
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Ayni hak kavramı ve unsurlarını, çeşitlerini, ayni hak ilkelerini; taşınmaz mülkiyetinin kazanılmasını, kısıtlanmasını; taşınır mülkiyetinin konusunu, kazanılmasını; zilyetlik kavramını, zilyetliğin kazanılmasını, kaybını ve korunmasını; tapu sicilinin taşınmaz mallar bakımından önemini; mülkiyet hakkının türlerini, paylı (müşterek) ve elbirliği (iştirak halinde) mülkiyet türlerini;şahsi ve eşyaya bağlı irtifak haklarını; taşınmaz yükü kurulmasını, kapsamını ve devrini ile taşınır- taşınmaz rehin kavramlarını analiz etmek.
Dersin İçeriği Kişilerin eşya üzerindeki doğrudan doğruya hakimiyetine ilişkin ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Kişilerin eşya üzerinde dayandığı ayni haklar yanında zilyetlik ve tapu sicili konularını da içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ)  Eşya hukukunun temel kavramlarını yorumlama ve uygulamada konumlandırma  Zilyetlik ve mülkiyet ayrımını ve bağlanan sonuçlarını analiz edebilmek  Gayrimenkul alım-satım prosedürüne ve işlemleri konusuna hakim olmak  Tapu sicil işlemlerine vakıf olmak  Uygulamada büyük önem taşıyan taşınır ve özellikle taşınmaz rehni konusunda uygulamayı anlayabilmek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Eşya Hukuku’nun konusu, önemi ve hukuk sistemi içindeki yeri; malvarlığı kavramı ve önemi
2. Hafta Ayni hak kavramı ve unsurları; ayni hakların diğer haklardan farkları
3. Hafta Ayni hak çeşitleri ve sınıflandırma
4. Hafta Zilyetlik kavramı, zilyetliğin konusu ve unsurları
5. Hafta Zilyetlik kavramı, zilyetliğin konusu ve unsurları
6. Hafta Zilyetliğin hükümleri ve korunması
7. Hafta Taşınır davası ve bu davanın diğer davalardan farkı
8. Hafta Haksız zilyedin sorumluluğu
9. Hafta Tapu sicili kavramı ve çeşitleri
10. Hafta Tapu sicili işlemleri
11. Hafta Şerhler ve beyanlar
12. Hafta Tapu sicilinin tutulmasından devletin sorumluluğu
13. Hafta Maddi tapu sicili hukuku
14. Hafta İyiniyetle ayni hak kazanılması
15. Hafta Mülkiyet hakkının konusu ve kapsamı
16. Hafta Mülkiyetin çeşitleri
17. Hafta Taşınmaz mülkiyeti, taşınmaz mülkiyetinin zamanaşımı yoluyla kazanılması
18. Hafta Taşınmaz mülkiyetinin kapsamı ve sınırları
19. Hafta Taşınmaz malikinin sorumluluğu
20. Hafta Kat mülkiyeti
21. Hafta Taşınır mülkiyeti
22. Hafta Sınırlı ayni haklar
23. Hafta Şahsi irtifaklar
24. Hafta Eşyaya bağlı irtifaklar
25. Hafta Rehin hakları
26. Hafta Taşınmaz rehni
27. Hafta İpotek
28. Hafta Taşınır rehni
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Sirmen, Lale; Eşya Hukuku, 2016.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 

4

 

5

 

4

4

 

 

 

4

 

 

ÖÇ2

5

4

5

4

 

 

4

 

4

 

 

 

 

ÖÇ3

4

 

4

4

 

4

 

4

 

 

5

 

 

ÖÇ4

 

4

 

 

 

 

3

5

 

5

4

5

 

ÖÇ5

4

 

4

5

 

 

 

4

4

5

 

5