HUK205 (2)


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İdare Hukuku HUK205 Hukuk Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 x 3 14x3 0 0 0 0 84 3 4

Ders Sorumluları Prof. Dr. Ramazan Çağlayan
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Kamu hukuku ve özel hukuk farklılığının anlaşılması; Kamu idaresinin teşkilatının, kamu görevlilerinin ve idari işlem ve eylemlerin hukuki tasarruf olarak tanımlanabilmesi ve özel hukuk işlemlerinden farklılığının anlaşılmasını sağlamak.
Dersin İçeriği Kamu hukuku-özel hukuk ayrımı, Kamu idaresinin teşkilatı, personeli ve faaliyetleri,
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- İdare Hukukunun başta özel hukuk olmak üzere diğer hukuk alanları ile farkını değerlendirebilmek 2- İdarenin teşkilatını, personelini ve faaliyetlerini özel hukuk kişilerinkinden ayırtedebilmek; 3- İdarenin yaptığı eylemlerde hangi mevzuata bağlı kalacağını tespit edebilmek 4- İdari işlemlerin hukuka uygunluğunu tahlil edebilmek 5- İdarenin denetlenmesinin hukuk devleti bakımından yorumlayabilmek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Kamu hukuku-özel hukuk ayırımı
2. Hafta İdare hukukunun özellikleri
3. Hafta İdare Hukukunun kaynakları- Anayasa, Kanun, KHK, Uluslar arası antlaşmalar
4. Hafta İdare hukunun kaynakları- Tüzük, Yönetmelik, Diğer düzenleyici işlemler
5. Hafta İdareyi etkileyen temel ilkeler - Hukuk devleti
6. Hafta İdareyi etkileyen temel ilkeler – Sosyal devlet, Laik devlet
7. Hafta Merkezden yönetim – yerinden yönetim
8. Hafta İdari vesayet- hiyerarşi
9. Hafta Yetki devri, imza devri
10. Hafta Merkez teşkilatı – Başkent teşkilatı- taşra teşkilatı- yardımcı kuruluşlar
11. Hafta Yerinden Yönetim Kuruluları – İl özel İdaresi
12. Hafta Yerinden Yönetim Kuruluları – Belediye İdaresi
13. Hafta Yerinden Yönetim Kuruluları – Büyükşehir belediyesi - köy
14. Hafta Hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşları
15. Hafta İdari faaliyetler idari eylem-idari işlem
16. Hafta İdari işlem kavramı
17. Hafta İdari işlem çeşitleri
18. Hafta Kamu hizmeti
19. Hafta İdari sözleşmeler
20. Hafta Sözleşmelerin yapılış süreci- İhale
21. Hafta Kolluk çeşitleri
22. Hafta Kolluk işlemleri
23. Hafta İdari usul
24. Hafta İdari usul ilkeleri
25. Hafta Kamulaştırma
26. Hafta Kamu malları
27. Hafta Kamu personeli Statü, haklar,
28. Hafta Disiplin ve emeklilik
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) %20 + %20
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ramazan Çağlayan- İdare Hukuku Dersleri
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

ÖÇ2

4

5

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

4

 

 

4

 

 

4

5

 

 

 

4

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

4

5

 

 

 

5