SEÇ310


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
CİNSEL SAĞLIK SEÇ310 Hemşirelik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
28 22 50 2 2

Ders Sorumluları Doç. Dr. Gülcihan AKKUZU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Yaşam dönemlerinde bireylerin üreme sağlığı ve cinsel sağlığını koruma ve geliştirme, cinsel sağlığı etkileyen hastalık, ilaç kullanımı konuları ve cinsel sağlık danışmanlığı konularında bilgi kazandırılan bir derstir.
Dersin İçeriği Cinsel sağlık kavramı, üreme sağlığı kavramı, yaşam dönemlerinde bireylerin cinsel sağlığını koruma ve geliştirme, cinsel sağlığı etkileyen hastalıklar ve ilaçlar, dezavantajlı bireylerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı, cinsel sağlık/üreme sağlığı konusunda yasal ve etik ilkeler, cinsel sağlık danışmanlığı.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ-1 Üreme sağlığı/ cinsel sağlık kavramını açıklayabilir. ÖÇ-2 Cinsel sağlık/üreme sağlığını bozan durumları sıralayabilir. ÖÇ-3 Cinsel sağlık/üreme sağlığı sorunu olan birey için duruma özgü uygulanabilecek hemşirelik girişimlerine karar verebilir. ÖÇ-4 Cinsel sağlık/üreme sağlığı sorunu olan bireye uygun danışmanlık gereksinimlerini saptayabilir. ÖÇ-5 Cinsel sağlık/üreme sağlığı konusunda yasal ve etik ilkeleri söyleyebilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili temel kavramlar: sağlık, cinsel sağlık, üreme sağlığı, cinsel sağlığı etkileyen faktörler,
2. Hafta Cinsel sağlık eğitimi
3. Hafta Nüfus bilgisi, doğurganlık ve nüfus, dünya nüfusu ve politikalar, türkiye'de nüfus yapısı, kadın ve çocuk sağlığı göstergeleri
4. Hafta Cinsel kimlik gelişimi, cinsiyet rolleri, sevgi, arkadaşlık, flört, evlilik, ebeveynlik
5. Hafta Kadın ve erkekte cinsellik fizyolojisi, Kadın cinsel aktivite fizyolojisi, erkek cinsel aktivite fizyolojisi, cinsel aktiviteyi etkileyen faktörler
6. Hafta Gençlerin üreme sağlığı ve cinsel sağlığı, cinsellikle ilgili temel kavramlar, gençler açısından üreme sağlığı ve cinsel sağlığın önemi, üreme sağlığı ve cinsel sağlık hizmetlerinin amaçları, toplumların
7. Hafta Toplumsal cinsiyet, cinsel norm ve değerler, cinsel kimlik, cinsel yönelim, cinsel davranış türleri ve cinsel yakınlık, cinsel ılişki ve masturbasyon, cinsel sorunlar, cinsel ıstismar-cinsel şiddet, cinsiyet temelli şiddet, gençlik döneminde ruhsal değişimler, gençlerde sağlığa zararlı alışkanlıklar, sigara-alkol-madde
8. Hafta Cinsel sorunlar, cinsel ıstismar-cinsel şiddet, cinsiyet temelli şiddet, gençlik döneminde ruhsal değişimler, gençlerde sağlığa zararlı alışkanlıklar, sigara-alkol-madde
9. Hafta Cinsel ve üreme hakları, cinsel sağlık/üreme sağlığı ile ilgili yasal durum, gençlerin üreme/cinsel sağlık sorunları, gençlerin üreme/cinsel sağlığını etkileyen faktörler
10. Hafta Güvenli ve sağlıkı cinsel yaşam: Ovulasyon, menstruasyon, hijyen, mestruasyon problemleri gebeliğin oluşumu, istenmeyen gebelikler ve önlenmesi, istenmeyen gebeliklerin olumsuz sağlık sonuçları istenmeyen gebelikleri önlemede kontraseptif yöntemler, acil kontrasepsiyon
11. Hafta Dezavantajlı gruplarda cinsel sağlık ve üreme sağlığı
12. Hafta Cinsel sağlığı etkileyen hastalıklar ve ilaçlar.
13. Hafta CYBE’lardan ve etkilerinden korunma ve erken tanı, kadın ve erkek kondom kullanımının önemi, human papilloma virüsü (HPV) ve HPV aşısı, servikal kanser ulusal tarama programı
14. Hafta Türkiye’de cinsel sağlık konusunda çalışan sivil toplum kuruluşları ve medyada cinsel sağlık
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar -Cinsel Sağlık Eğitimi, İnsan Sağlığını Geliştirme Vakfı, Ceren yayıncılık, 2002. -Uğur, M. (2003). Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarda Klinik Bulgular ve Tanı, III. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 115. -Yetkin, N. (1998). Cinsel Sorunlara Yaklaşım, Cinsel Sorunlara Genel Yaklaşım, Roche AŞ, İstanbul, 36- 41. -"Toplumsal cinsiyet, Sağlık ve Kadın". Ed. A. Akın, Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜKSAM), Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2003 -"Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008", Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı AÇSAP Gn. Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı ve Avrupa Birliği, Ankara. -"Türkiye'de Ana Sağlığı, Aile Planlaması Hizmetleri ve İsteyerek Düşükler: Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 1998 İleri Analiz Sonuçları" Ed. A. Akın. Hacettepe Üniversitesi, UNFPA, Ankara, 2002 -"Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık". Ed. A. Akın, KSS, HÜKSAM ve UNFPA Yayını, Ankara, 2004 -Akın A, Aile Planlamasından Üreme Sağlığına Geçiş, Aktüel Tıp Dergisi, Kadın Sağlığı Özel Sayısı, Cilt:6, Sayı:1,Ocak-Şubat 2001,s. 4-8. -Akın A, Üremeye İlişkin Haklar ve Üreme Sağlığı, Dünya Nüfus ve Kalkınma Konferansı Raporu (Özet), Ankara, TC Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, 1994; s. 15-19. -Taşkın, L. (2016). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, Akademisyen Kitabevi, Ankara.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

 

 

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

3

3

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

ÖÇ2

4

4

4

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

ÖÇ3

 

3

 

3

 

3

4

4

 

 

4

 

 

ÖÇ4

 

3

 

3

 

3

4

4

 

 

4

 

 

ÖÇ5

 

3

4

 

 

 

 

 

5

4

4

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok  düşük   2 Düşük   3 Orta   4 Yüksek   5 Çok Yüksek