SEÇ214


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İNTEGRATİF SAĞLIK SEÇ214 Hemşirelik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 22 50 2 2

Ders Sorumluları Doç. Dr. Gülcihan AKKUZU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı İntegratif sağlık kavramı, bütüncül sağlık bakımı, integratif uygulama yöntemleri konularında bilgi kazanmasına yönelik bir derstir.
Dersin İçeriği İntegratif sağlık dersinde; insan, sağlık ve hastalık konularına holistik yaklaşım ilkeleri, beden ve zihin arasındaki uyum ve denge, kişinin kendi doğal iyileşme gücü, sağlığın bedensel, zihinsel, ruhsal, spiritüel yönleri, insanın bir bütün olarak, bedeninin yanı sıra ruhsal ve zihinsel sağlığının korunması ve tedavi edilmesine dayalı yaklaşımlar, tamamlayıcı tıbbın konvansiyonel sağlık bakımına entegrasyonu olan ülkelerdeki mevcut durum, kanıt temelli bütüncül uygulamalar ele alınmaktadır
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin integrative sağlık konusunda elde edeceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ-1 İntegratif sağlık kavramını açıklayabilir. ÖÇ-2 İntegratif sağlık ile ilgili kavramlar arasındaki farklılıkları ve ortaklıkları söyleyebilir. ÖÇ-3 Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ile ilgili Türkiye’deki yasal durumu açıklayabilir. ÖÇ-4 Türkiye’deki yasal uygulanabilen geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını sıralayabilir. ÖÇ-5 Dünya’daki geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları örneklerini sıralayabileceklerir. ÖÇ-6 Hemşirelik uygulamalarında integratif sağlık yöntemlerinin yerini ve önemini kavrayabilir
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İntegratif sağlık kavramı, tamamlayıcı yöntemler, geleneksel yöntemler, konvansiyonel tıp, doğu tıbbı kavramları.
2. Hafta İnsanın bütüncül yapısı, holistik bakım kavramı, beden, zihin, ruh ruh sağlığı.
3. Hafta Türkiyede integratif sağlık konusundaki yasal durum: Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları daire başkanlığı ve geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yönetmeliği, yönetmelikte geçen uygulamalar.
4. Hafta Hemşirelikte integratif sağlıkla ilgili kuram ve model örneği olarak Jean Watson.
5. Hafta Biyolojik temelli yöntemler: fitoterapi, homeopati, mezoterapi ve ozon uygulamaları.
6. Hafta Manipülatif ve beden temelli yöntemler: Refleksoloji, sıcak uygulama, soğuk uygulama
7. Hafta Gevşeme egzersiz, aromaterapi, egzersiz, masaj.
8. Hafta Enerji temelli uygulamalar: Terapötik dokunma, reiki, biyoenerji, access conciousness.
9. Hafta Zihin ve beden temelli uygulamalar: yoga, hipnoz ve hipnoterapi,
10. Hafta Konunun devamı: müzik-audoanaljezi, meditatiasyon, dua ve yaratıcı düşleme.
11. Hafta Geleneksel tıbbi yöntemler: Akupunktur, Akupres, transkutanöz ve elektriksel sinir uyarımı.
12. Hafta Naturopati, ayurvedik tıp, kayropraktik.
13. Hafta Farkındalık temelli stres azaltma programı
14. Hafta Dersin değerlendirilmesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yönetmeliği, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/yonetmelik/7.5.20164-ek.pdf. - Başer, M., Taşçı, S. (ed.) Kanıta Dayalı Rehberleriyle Tamamlayıcı ve Destekleyici Uygulamalar, Ankara: Akademisyen Kitabevi; 2015. - Turan N, Öztürk A, Kaya N, Hemşirelikte yeni bir sorumluluk alanı: Tamamlayıcı Terapi, Maltepe Üniversitesi, Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2010; 3 (1) : 93-98. - Ergüden R, Düşün, Hisset, İyileş, Hastalıklar Başedebilmenin 7 Yöntemi, Phoenix.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

ÖÇ5

3

3

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

ÖÇ6

4

4

4

 

 

 

 

4

 

4

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük  2 Düşük  3 Orta  4 Yüksek 5 Çok yüksek