HEM308


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Hemşireliği HEM308 Hemşirelik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
28 28 56 2 2

Ders Sorumluları Öğr.Gör. Güler ÖZ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı İş ve meslek hastalıklarının belirlenmesi, önlemler alınması ve gerekli müdahaleleri yapabilme becerisini kazandırmayı amaçlar.
Dersin İçeriği İşin yapılması sırasında işyerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle işçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin ortadan kaldırılması ve azaltılması ile ilgilenir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile bamamlayan öğrenciler; − İş sağlığı hemşiresinin rollerini, sorumluluklarını bilir − İş sağlığı ve meslek hastalıklarını tanımlayabilir − Risk faktörlerini belirleyebilir, önlemler alabilir − Çalışan bireyin sağlığını dğerlendirebilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İş sağlığı hemşiresinin felsefesi, rolleri, standartları
2. Hafta İş sağlığı ve iş güvenliği nedir?
3. Hafta İş sağlığı ve iş güvenliğinin tarihsel geşilimi
4. Hafta Türkiye'de iş sağlığı ve iş güvenliğinin genel görünümü
5. Hafta İş ve çalışma alanı riskleri
6. Hafta İş kazaları nedenler ve önlemler
7. Hafta İş kazaları vr iş sağlığı hemşireliği
8. Hafta Meslek hastalıkları genel özellikleri, sınıflandırılması ve genel koruyucu önlemler
9. Hafta Meslek hastalıklarının değerlendirilmesi
10. Hafta Çalışan bireyin sağlığının değerlendirilmesi
11. Hafta İş sağlığı hemşireliği tanılama, uygulama, değerlendirme süreci
12. Hafta İş sağlığı hemşireliğinde sağlık eğitimi ve danışmanlık hizmeti
13. Hafta İş sağlğı hemşireliği ve etik boyutu
14. Hafta İşverenin işçiyi gözetme borcunun hukuki dayanağı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. İş Sağlığı ve Güvenliği , Yıldız N.A., Bilir N., Hacettepe Üniversitesi Yayınları
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

   

3

3

  

3

5

      

ÖÇ2

 

3

3

3

     

4

     

ÖÇ3

       

3

       

ÖÇ4

 

3

2

3