HEM303


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Hemşirelik Süreci HEM303 Hemşirelik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
28 14 14 56 2 2

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Nurcan ERTUĞ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Hasta/ bireyin sağlık gereksinimlerini ortaya çıkaracak verileri toplamak, hasta/ bireyin bakım gereksinimlerini tanılamak, hasta bakımında hedefleri belirlemek, planın uygulanması için gerekli aktiviteleri tamamlamak, bakımın ulaştığı sonuçları değerlendirebilmektir
Dersin İçeriği Bu ders, bireyin sağlık sorununu çözümlemede, belli sistematik bir yöntemle hemşirelik bakımını vermeyi sağlayan ve birbirini izleyen aşamaların oluşturduğu hemşirelik aktivitelerini öğretir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; 1.Hastayı bir bütün olarak ele alabilir 2.Hemşirelikte bilgiye dayalı uygulamayı yapabilir 3.Hasta merkezli bakım yönetimini sağlayabilir 4.Hemşireleri sistemli, akılcı çalışmaya yönlendirebilir 5.Hastanın ve ailesinin hasta bakımına katılımını sağlayabilir 6.Hemşirenin planlı çalışmasını sağlayabilir
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Hemşirelik Süreci Hakkında genel Bilgi (giriş)
2. Hafta Hemşirelikle İlgili Kavramlar
3. Hafta Hemşirelikte Kuramlar
4. Hafta Kültür ve İletişim
5. Hafta Florance Nighitingale
6. Hafta Hemşire kuramcılar ( Virginia Henderson, Hildegard E. Peplau, Faye G. Abdellah, Ida Jean Orlando)
7. Hafta Hemşire kuramcılar (Ernestine Wiedenbach, Marta E. Rogers, Dorothea Orem, Joyc Travelbe,,Nancy Roper, Winifred Logan, Allison Tierney)
8. Hafta Hemşirelik modelleri
9. Hafta Hemşirelik modelleri
10. Hafta Hemşirelik Süreci Tanımı ve Gelişimi
11. Hafta Hemşirelik Süreci Basamakları
12. Hafta 1.Veri Toplama 2.Hemşirelik Tanısı 3.Planlama 4.Uygulama 5.Değerlendirme
13. Hafta Kayıt- Sonuç
14. Hafta Hemşirelik Sürecinin Yararları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%) 60
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1)BİROL L (2000 ) Hemşirelik Süreci , Bozkaya Matbaacılık İZM. 2)İnanç.N. Hatipoğlu S.Yurt V., Akbayrak N.,Öztürk E.( 2003 )Hemşirelik Easları. 8. baskı ANK 3)KING E. WIEK L DYER M. ( ) Çeviri Hemşirelik Teknikleri El Kitabı) İST, 4) Velioğlu P.( 1989 ) Hemşirelikte Bilimselleşmeye doğru İST.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

 

4

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ÖÇ2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ÖÇ3

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ÖÇ4

 

 

 

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ÖÇ5

 

 

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

5

 

3

ÖÇ6

 

5

 

 

 

 

 

 

 

4

4

 

4