SEC101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
HEMŞİRELİĞE GİRİŞ SEC101 Hemşirelik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 28 56 2 2

Ders Sorumluları Yrd. Doç.Dr. Ayşe Sevim ÜNAL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Mesleğe ilk adımı profesyonelliği, hemşire olmanın rol ve önemini kazandırır.
Dersin İçeriği Meslek esasları dersi için bir ön hazırlık dersidir, öğrencinin mesleği tanımasına yardımcı olur.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1) Öğrenci mesleki kavramları ve profesyonelliği öğrenir 2) Öğrenci sağlık ,hastalık kavramlarını öğrenir. 3) Öğrenci hemşirenin rol ve görevlerini öğrenir. 4) Öğrenci ekip çalışmasının önemini öğrenir. 5) Öğrenci hastane ortamını ve sağlıklı hastane ortamını öğrenir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Meslek kavramları ve profesyonel olma
2. Hafta İnsan olma,Sağlık ve Hastalık Kavramları
3. Hafta Hemşirelik kavramı,
4. Hafta Hemşirenin rol ve sorumlulukları
5. Hafta Ekip çalışması ve önemi
6. Hafta Hemşirelikte kuramsal ve kavramsal çalışmalar
7. Hafta Hemşireliğin tarihsel gelişim süreci
8. Hafta Kavramsal çerçeveye duyulan gereksinim
9. Hafta Hemşirelikle ilgili temel kavramlar,
10. Hafta Sağlık bakım sistemi
11. Hafta Sağlık ekibi ve hemşirenin rolleri,
12. Hafta Hastayla iletişim kurma,
13. Hafta Sağlıklı hastane ortamı
14. Hafta Hastane tanıtımı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1-Hemşirelik Esasları (İnanç-Hatipoğlu-Yurt-Avcı Damla matbaacılık) 2- Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilimi ve Sanatı (Türkinaz Atabek Aşti, Ayişe Karadağ, Akademi Kitabevi) 3- Hemşirelik Felsefesi ( Çaylan Pektekin, İstanbul Tıp Kitabevi)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

    5       

ÖÇ2

   5       

ÖÇ3

   

5

       

ÖÇ4

   

5

       

ÖÇ5

   44444