PSİ449


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Travma Psikolojisi PSİ 449 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 - - - - 83 125 3 5

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Gülçim Bilim Baykan
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul PSİ 319 Psikopatoloji I: Çocuk ve PSİ 304 Psikopatoloji II: Yetişkin derslerini başarıyla tamamlamış olmak
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, travmatik yaşantıların insanlar üzerindeki psikolojik etkilerini, travma ile ilgili psikopatolojileri ve müdahale yöntemlerini incelemektir.
Dersin İçeriği Bu derste temel olarak, farklı travmatik yaşantı türleri, travmaya verilen tepkiler, ilgili psikopatolojiler, bu patolojilerin etiyolojileri ve psikolojik müdahaleler ele alınacak ve tartışılacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin travma psikolojisi ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1. Ruhsal travma kavramının tarihsel süreçte nasıl ele alındığı, günümüzdeki travma kavramı ve travma ve stresörle ilişkili bozuklukları tanımlayabilme 2. Travmayı açıklayan tarihsel yaklaşımları karşılaştırarak eleştirel değerlendirmeler yapabilme 3. Farklı travmatik yaşantıların özgün özellikleri ve etkilerini tanımlayabilme 4. Travma ile ilişkili psikopatolojiler, bu patolojilerin etiyolojileri ve yatkınlığı arttıran veya bozukluğu sürdüren risk faktörleri ve koruyucu faktörleri açıklama 5. Travmaya ve krize yönelik müdahaleleri açıklama 6. Travma alanında güncel araştırma bulgularını özetleme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtılması
2. Hafta Ruhsal Travma Tanımı ve Tarihçesi
3. Hafta Travmanın Sınıflandırılması ve Türleri
4. Hafta Travmanın Sınıflandırılması ve Türleri
5. Hafta Travmaya Verilen Tepkiler
6. Hafta Travma ve Psikopatoloji
7. Hafta Travma Sonrası Stres Bozukluğu
8. Hafta Travma Sonrası Stres Bozukluğu Etiyoloji
9. Hafta Travma ve Beyin
10. Hafta Çocukluk Travmaları, Çocukların Tepkileri ve Karmaşık Travma
11. Hafta Travmanın Dalga Etkisi, Dolaylı Maruziyet, Kuşaklar Arası Aktarım
12. Hafta Kriz ve Krize Müdahale
13. Hafta Travmaya Yönelik Müdahaleler
14. Hafta Dayanıklılık ve Travma Sonrası Büyüme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Briere, J. N. & Scott, C. (2016). Travma terapisinin ilkeleri: Belirtiler, değerlendirme ve tedavi için bir kılavuz. (B. D. Genç Çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. (Orijinal çalışma basım tarihi 2014). Herman, J. (2011). Travma ve iyileşme: Şiddetin sonuçları, ev içi istismardan siyasi teröre. (T. Tosun Çev.). İstanbul: Literatür Yayıncılık (Orijinal çalışma basım tarihi 1997). Freidman, M.J., Keane, T.M & Resick, P.A. (Ed) (2014). Handbook of PTSD. New York: Guilford. Ruglass, L.M. & Kendall-Tackett, K. (2015). Psychology of trauma 101. New York: Springer. Reyes, G., Elhai, J.D. & Ford, J. D. (2008). (Ed.). The encyclopedia of psychological trauma. New York: John Wiley & Sons. Van der Kolk, B. A., McFarlane, A.C. & Weisaeth, L. (Ed.) (1996). Traumatic stress: The effects of overwhelming experience on mind, body and soul. New York: Guilford.
Staj / Uygulama Ders kapsamında bir staj/uygulama bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

4

4

3

5

2

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ2

5

5

4

2

5

2

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ3

5

5

4

3

2

1

1

3

2

1

5

4

3

ÖÇ4

5

4

4

3

3

2

1

2

3

1

5

4

4

ÖÇ5

5

4

3

3

2

2

1

3

3

1

3

4

4

ÖÇ6

3

3

4

1

1

3

1

2

5

3

1

1

1

 * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek