PSI304


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Psychopathology II: Adulthood PSİ304 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 30 58 130 3 5

Ders Sorumluları Ass. Prof. Meltem ANAFARTA ŞENDAĞ
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Yetişkinlik dönemi için tanımlanan temel yetişkin psikopatoloji tanı gruplarının farklı kuramlar çerçevesinden aktarılması. Psikopatolojiye yatkın yapan, psikopatolojiyi tetikleyen ve devam ettiren faktörlerin tartışılması.
Dersin İçeriği Bu derste günümüzde geçerli olan yetişkin psikopatoloji kuramları ve bu patolojilerin nasıl sınıflandırıldığı DSM çerçevesinden aktarılmaktadır. Ayrıca, ders kapsamında kaygı, duygu durum, somatoform, psikofizyolojik, cinsel, yeme ve kişilik bozuklukları gibi yetişkinlik dönemi psikopatolojileri tartışılacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin yetişkin psikopatolojisi ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Yetişkin psikopatolojisinin etiyolojisine yönelik tarihsel süreç içerisinde ortaya çıkan paradigmaları tanıma ve karşılatırarak eleştirel değerlendirmeler yapma 2- Yetişkin psikopatolojisinde sınıflandırmaya yönelik temel yaklaşımlar konusunda bilgi sahibi olma 3- Özgün patolojilerin belirtileri, etiyolojisi, prevalansı, prognozu ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma 4- Vaka örnekleri aracılığıyla edinilmiş olan psikopatoloji bilgisini günlük yaşamdaki örneklerle ilişkilendirme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tarihsel ve bilimsel değerlendirmeler
2. Hafta Psikopatolojide güncel paradigmalar
3. Hafta Sınıflandırma ve Tanı
4. Hafta Anormal davranışın çalışılmasında araştırma yöntemleri
5. Hafta Kaygı bozuklukları
6. Hafta Duygu durum bozuklukları
7. Hafta Yeme bozuklukları
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Somatoform ve disosiyatif bozukluklar
10. Hafta Psikofizyolojik bozukluklar
11. Hafta Cinsel bozukluklar ve cinsel kimlik bozuklukları
12. Hafta Şizofreni
13. Hafta Madde bağımlılıkları
14. Hafta Kişilik bozuklukları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 10
Kısa Sınavlar (%) 10
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 20
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Davison, G.C. & Neale, J.M.(2004). (7th Ed.) Abnormal Psychology. John Wiley & Sons: New York
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

5

3

 

5

 

 

 

1

 

 

 

 

ÖÇ2

4

 

3

 

 

1

 

4

 

 

4

5

4

ÖÇ3

4

 

1

 

 

 

 

2

 

 

5

5

5

ÖÇ4

2

1

2

 

 

 

 

4

 

 

5

5

5

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek