PSI304


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Psychopathology II: Adulthood PSI304 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Doç. Dr. Meltem ANAFARTA ŞENDAĞ
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Yetişkinlik döneminde görülen psikolojik bozukluklarda sınıflandırma sistemlerinin tanıtılması; epidemiyolojik ve etiyolojik özelliklerinin aktarılması
Dersin İçeriği Bu derste öncelikle psikopatolojinin tarihsel süreç içerisinde tanımlanması ve tanılanmasına yönelik genel çerçeve aktarılır. İkinci olarak, DSM-5 kapsamında en yaygın görülen duygu durum ve kaygıyla ilişkili psikopatolojiler (depresif bozukluklar, iki uçlu ve ilişkili bozukluklar, kaygı bozuklukları, obsesif-kompulsif ve ilişkili bozukluklar, travmayla ilişkili bozukluklar) tanı kriterleri, epidemiyolojik ve etiyolojik özellikleri ile tanıtılır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin yetişkin psikopatolojisi ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Yetişkin psikopatolojilerini tanımlama ve tanılamadaki tarihsel değişimi belirtir, 2- Damgalamanın avantaj ve dezavantajlarının farkına varır, 3- Duygu durum ve kaygıyla ilişkili psikopatolojileri tanımlar, 4- Duygu durum ve kaygıyla ilişkili psikopatolojileri birbirinden ayrıştırır, 5- Duygu durum ve kaygıyla ilişkili psikopatolojilerin nedenlerini açıklar, 6- Yeni olguları psikopatolojik açıdan değerlendirir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Psikopatolojiyi tanımlama ve damgalama
2. Hafta Psikopatolojinin tarihi
3. Hafta Psikopatolojide güncel paradigmalar
4. Hafta Sınıflandırma ve tanı
5. Hafta Duygudurum bozuklukları: Sınıflandırma
6. Hafta Duygudurum bozuklukları: Epidemiyoloji ve etiyoloji
7. Hafta İntihar
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Kaygı bozuklukları: Sınıflandırma
10. Hafta Kaygı bozuklukları: Epidemiyoloji ve etiyoloji
11. Hafta Obsesif kompulsif ve ilişkili bozukluklar: Sınıflandırma
12. Hafta Obsesif kompulsif ve ilişkili bozukluklar: Epidemiyoloji ve etiyoloji
13. Hafta Travmayla ilişkili bozukluklar: Sınıflandırma
14. Hafta Travmayla ilişkili bozukluklar: Epidemiyoloji ve etiyoloji
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 20
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Kring, A. M., Johnson, S. L., Davison, G.C. & Neale, J.M. (2014). Abnormal Psychology – DSM-5 Update. John Wiley and Sons Kring, A. M., Johnson, S. L., Davison, G.C. & Neale, J.M. (Çeviri: 2015). Anormal Psikolojisi-12. Basım-DSM-5 Güncellemesi ile. Nobel Yayınevi
Staj / Uygulama Ders kapsamında staj/uyulama bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

5

5

4

5

1

1

1

4

1

1

1

1

ÖÇ2

5

5

5

2

4

1

3

1

1

1

4

1

2

ÖÇ3

5

4

5

3

3

1

3

3

2

1

2

1

1

ÖÇ4

5

4

5

3

2

1

3

1

2

1

3

1

1

ÖÇ5

5

5

5

5

5

2

3

1

3

1

3

1

1

ÖÇ6

2

1

5

1

1

1

2

4

1

1

4

4

4

 * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük      3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek