PSI324


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Ebeveynlik ve Çocuk Psikolojisi PSI324 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Assoc. Prof. Melisa EBEOĞLU DUMAN
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir ön şartı bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders, ebeveynlik ve ebeveynliğin çocuk gelişimi üzerindeki etkilerini gelişimsel bir bakış açısıyla tanıtmayı amaçlamaktadır. Öğrencileri ebeveynlik alanındaki temel ve güncel yöntem, çalışma ve bulgularla tanıştırmak da dersin hedefleri arasındadır.
Dersin İçeriği Bu derste öğrencilere ebeveynliğe geçiş, çeşitli kültürlerde ebeveynlik, ebeveynlerin yaşam süresi boyunca değişen rolleri ve sorumlulukları, çeşitli durumlarda ebeveynlik, ebeveynin çocuğa yönelik kötü muamelesi, aile çatışması, baba katılımı, anne bekçiliği ve önleme ve müdahale programları tanıtılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin ebeveynlik alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1-Ebeveynlik alanı ile ilgili temel kavramları ve kuramları tanımlayabilme 2-Ebeveynlik alanı ile ilgili araştırma yöntemlerini ve etik ilkeleri değerlendirebilme 3-Ebeveynlerin yaşam süresi boyunca değişen rolleri ve sorumluluklarını özetleyebilme 4-Önleme ve müdahale programlarının ebeveynler ve çocukları üzerindeki etkilerini değerlendirebilme 5-Ebeveynlik alanı ile ilgili güncel çalışmaları değerlendirebilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma ve Giriş
2. Hafta Doğum Öncesi Gelişim, Doğum Süreci ve Ebeveynliğe Hazırlık, Ebeveynliğe Geçiş
3. Hafta Ebeveynlik Alanındaki Temel Kavramlar ve Kuramlar
4. Hafta Kültür ve Ebeveynlik, Ebeveynliğin Kuşaklararası Aktarımı, Çağdaş Türk Aile Yapısı
5. Hafta Çeşitli Aile Formları Bağlamında Ebeveynlik (Tek Ebeveynli Aileler, Boşanmış Aileler vb.)
6. Hafta Ebeveynin Çocuğa Yönelik Kötü Muamelesi (İhmal ve İstismar)
7. Hafta Aile Çatışması ve Çocuk Üzerindeki Etkileri
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Baba Katılımı ve Kuramsal Temelleri
10. Hafta Baba Katılımının Çocuk Gelişimi Üzerindeki Etkileri
11. Hafta Baba Katılımının Belirleyicileri ve Anne Bekçiliği
12. Hafta Ebeveynliğe Yönelik Önleme ve Müdahale Programları
13. Hafta Ebeveynliğe Yönelik Önleme ve Müdahale Programları
14. Hafta Tekrar ve Genel Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar -Ders Sorumlusu Tarafından Hazırlanan Powerpoint Sunuları Önerilen Ek Kaynaklar: -Bornstein, M. H. (2005). Handbook of parenting: Volume 3 being and becoming a parent. Psychology Press. -Cabrera, N. J., Fitzgerald, H. E., Bradley, R. H. ve Roggman, L. (2014). The ecology of father‐child relationships: An expanded model. Journal of Family Theory & Review, 6(4), 336-354. - Kağıtçıbaşı, Ç. (2012). Kültür ve ana babalık: Kuram ve uygulama çıkarsamaları. Ana babalık: Kuram ve araştırma içinde, 61-79. -Lamb, M. E. (Ed.). (2004). The role of the father in child development. John Wiley & Sons. -Puhlman, D. J. ve Pasley, K. (2013). Rethinking maternal gatekeeping. Journal of Family Theory & Review, 5(3), 176-193. -Ramaekers, S. ve Suissa, J. (2011). The claims of parenting: Reasons, responsibility, and society (Vol. 4). Springer Science & Business Media. -Sayıl, M. ve Yağmurlu, B. (2013). Ana babalık: Kuram ve araştırma. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. -Şendil, G. (2014). Evlilik çatışmasının çocuklar üzerindeki etkileri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık
Staj / Uygulama Ders kapsamında bir staj/uygulama bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1 

PY2 

PY3 

PY4 

PY5 

PY6 

PY7 

PY8 

PY9 

PY10 

PY11 

PY12 

PY13 

ÖÇ1 

ÖÇ2 

ÖÇ3 

ÖÇ4 

ÖÇ5 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük      3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek