PSİ453


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Türk ve Dünya Edebiyatından Seçmeler PSİ453 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Öğr. Gör. N.Oya Toker
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir ön şartı bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Yükseköğrenim döneminde her gence dil- düşünce-duygu bağlantısı açısından Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilmek yeteneğini kazandırabilmek; Türk ve dünya edebiyatının seçkin yapıtlarıyla öğrencilerin eleştirel, sorgulayıcı, araştırıcı, yapıcı, yaratıcı düşünce ve anlatımlarını geliştirmek.
Dersin İçeriği * Temel dil becerilerini üniversite öğrencilerinin düzeyi ve gereksinimleri doğrultusunda geliştirmek. * Doğru ve güzel ifadenin gelişmesinin, dilin unsurlarını başarılı bir şekilde kullanmanın önemini öğretmek. * Dil-düşünce-duygu bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanmak * Kurmaca ve düşünsel metin inceleme yöntemlerini uygulamak (roman, öykü, şiir, anı……) * Her öğrenci dönem boyunca bir sunuş yapacak, sunuş konusunu dönem ödevi olarak verecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Türkçeyi doğru ve etkin, konuşma kurallarına uygun, iyi bir iletişimi sağlayacak şekilde kullanabilme 2.Metinler aracılığıyla söz varlığını geliştirebilme 3.Düşündüğünü, okuduğunu, gözlem ve araştırmalarını sözlü ve yazılı aktarabilme 4.Okunan eserleri bütün boyutlarıyla doğru algılayabilme. 5. Eserleri belli bir bilgi, kültür birikimi ve beğeni düzeyiyle donanmış eleştirel bir bakışla irdeleyip yorumlayabilme temel alınacaktır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş ve Ders içeriğinin İncelenmesi
2. Hafta Dil toplum, dil kültür- uygarlık ilişkisi;
3. Hafta Dil-düşünce-duygu bağlantısı
4. Hafta Yazım türleri hakkında genel bilgi (kurmaca ve düşünsel metin incelemeleri)
5. Hafta Kurmaca türler: roman,öykü, oyun
6. Hafta Konuları gerçek olan türler : anı, gezi, yaşam öyküsü (Biyografi)genel bilgi
7. Hafta Anı , öykü, gezi yazısı üzerinde inceleme ve çözümleme çalışması
8. Hafta --------------------------------------------
9. Hafta Dönem başında Türk ve Dünya Edebiyatından seçilen eserlerin incelenmesi ve öğrenci sunumları.
10. Hafta Okunan eserlerin incelenmesi, sunumlar
11. Hafta Okunan eserlerin incelenmesi, sunumlar
12. Hafta Okunan eserlerin incelenmesi, sunumlar
13. Hafta Okunan eserlerin incelenmesi, sunumlar
14. Hafta Dersin değerlendirilmesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar ADALI, Oya (2003) .Anlamak ve Anlatmak. İstanbul: Pan Yayıncılık AKSAN, Doğan (2000). Her yönüyle Dil-Ana Çizgileriyle Dil Bili. Ankara: TDK Yayınları AKSAN, Doğan (1998). Türkçenin Gücü. Ankara: Bilgi yayınevi. AKSAN, Doğan (2000). Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugünü, Yarını. Ankara: Bilgi Yayınevi. BANGUOĞLU, Tahsin (2015). Türkçenin Grameri. Ankara: TDK Yayınları. CAN, Kaya (1999-2001). Üniversite ve Yüksekokullar için Türk Dili. İstanbul: Kıral Matbaası. ÇOTUKSÖKEN, Yusuf (2001). Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Türk Dili I, II. İstanbul: Papatya Yayıncılık DEMİR, Nurettin; Emine, Yılmaz (2009). Türk Dili: Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. ERGİN, Muharrem (2009). Üniversiteler İçinTürk Dili. İstanbul: Bayrak Basım Yayın Dağıtım. GÜNAY, Doğan (2003). Metin Bilgisi. İstanbul: Multilingual Yayınları. GÜNAY, Doğan (2004). Dil ve İletişim. İstanbul Multilingual Yayınları. KARAHAN, Leyla (1999). Türkçede Söz Dizimi. Ankara: Akçağ yayınları. KAVCAR, Cahit (2009). Yazılı Ve Sözlü Anlatım. Ankara: Anı Yayıncılık. KORKMAZ, Zeynep (2003). Türkiye Türkçesi Grameri. Ankara: TDK Yayınları. ÖZDEMİR, Emin (2007). YzınsalTtürler. İstanbul: Bilgi Yayınevi. ÖZDEMİR, Emin (2010). Anlatım Sanatı/Kompozisyon. İstanbul: Remzi Kitabevi. UÇAR, İlhan (2007). İletişim Beden Dili Ve Sunum Teknikleri. Ankara: Cantekin Matbaacılık. URAL, Birol (2006). Doğru Ve Güzel Konuşma./Uygulama Ve Örneklerle. İstanbul: Hayat Yayıncılık. Güncel Türkçe Sözlük ve Yazım kılavuzu. Ankara: TDK ve Türk Dil Derneği.
Staj / Uygulama Ders kapsamında bir staj/uygulama bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

1

1

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

4

3

3

 

 

 

4

 

ÖÇ3

 

 

4

3

 

 

 

 

 

 

 

4

4

ÖÇ4

 

 

 

2

4

 

 

 

 

 

5

4

4

ÖÇ5

4

 

 

 

 

 

 

4

 

 

5

4

4

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük      3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek

5 5en5 5