PSİ447


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Okul Öncesi Dönemde Psikoloji PSİ 447 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Dr. Neslihan Kuloğlu Türker
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin gelişimin en hızlı olduğu dönemde farklı gelişimsel görevleri yerine getirmekte olan 0-6 yaş çocuklarının özelliklerini bilmelerini, psikolojik gelişimlerini ve eğitsel süreçlerini anlamalarını, destekleyici becerilere sahip olmalarını sağlayıcı bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Tüm yaşam dönemleri içinde en kritik gelişimsel dönem olarak kabul edilen okul öncesi dönemde çocukların özelliklerini anlamak, farklılıkları ayırtedebilmek, özel gereksinimli bireyleri doğru yönlendirebilmek, ailelere ve öğretmenlere destek olabilecek bilgi ve becerilere odaklanılacak olan nu derste şu konular üzerinde durulacaktır; Çocuk ruh sağlığı, oyun, uyku, tuvalet, yemek, özgüven, cinsel gelişim, ölüm algısı.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin özel eğitim alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır: Çocuk kavramının tarihsel süreçteki anlamını tanıma, tanımlama Çocuğun ruh sağlığını etkileyebilecek durumları ayırt etme Uyku düzeninin ne zaman ve nasıl oluşturulması gerektiğini tanıma, bireye özel öneri sunma Tuvalet eğitiminin ne zaman ve nasıl oluşturulması gerektiğini tanıma, bireye özel öneri sunma Yemek düzeninin ne zaman ve nasıl oluşturulması gerektiğini tanıma, bireye özel öneri sunma Yaş dönemlerine uygun oyun becerilerini tanıma, geliştirilmesi için program oluşturma Cinsel gelişimi tanıma ve okul öncesi dönemde çıkabilecek sorunların çözümlerini tanımlama Çocuğun hayatında kitabın önemini tanıma, uygun bir psikolojik yöntem olarak kullanma Kardeşler ve arkadaşlar arasındaki ilişkileri tanıma, sorun durumlarında uygun çözüm yollarını tanımlama Pozitif disiplinin temel ilkelerini tanıma Okul öncesi eğitimin önemini ve okul öncesi kurumlarda rehberlik yapmanın temel ilkelerini tanıma Okul öncesi dönemde öümün nasıl algılandığını tanıma, yas döneminde başa çıkma yollarını tanımlama
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma – Geçmişten günümüze çocuk
2. Hafta Çocuk ruh sağlığını etkileyen etmenler
3. Hafta Uyku düzeni
4. Hafta Tuvalet eğitimi
5. Hafta Yemek düzeni
6. Hafta Oyun becerileri
7. Hafta Cinsel gelişim
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Bibliyoterapi
10. Hafta Kardeş kıskançlığı
11. Hafta Pozitif disiplin
12. Hafta Okul öncesi eğitim
13. Hafta Akran ilişkileri
14. Hafta Ölüm algısı ve yas
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar • Ders notları • (Edt:) Melek Er Sabuncuoğlu, “Konu Çocuk Olunca”, Nobel Akademik Yayıncılık, 2020 • Neslihan Kuloğlu Türker, “Bebeğinizin gelişimi için neler yapabilirsiniz?” , Nobel Akademik Yayıncılık, 2020 • Neslihan Kuloğlu Türker, “Çocuk, Ölüm ve Yas”, Nobel Akademik Yayıncılık, 2020 • Hülya Bilgin, “Okul Öncesi Eğitimde Rehberlik”, Nobel Akademik Yayıncılık, 2018
Staj / Uygulama Ders kapsamında bir staj/uygulama bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

1

1

3

4

5

1

1

3

4

1

5

5

5

ÖÇ2

3

4

4

5

2

1

2

3

4

1

5

5

5

ÖÇ3

2

1

4

3

2

1

2

3

4

1

5

5

5

ÖÇ4

2

1

4

3

2

1

2

3

4

1

5

5

5

ÖÇ5

2

1

4

3

2

1

2

3

4

1

5

5

5

ÖÇ6

2

1

4

3

2

1

2

3

4

1

5

5

5

ÖÇ7

2

1

4

3

2

1

2

3

4

1

5

5

5

ÖÇ8

2

1

4

3

2

1

2

3

4

1

5

5

5

ÖÇ9

2

1

4

3

2

1

2

3

4

1

5

5

5

ÖÇ10

2

1

4

3

2

1

2

3

4

1

5

5

5

ÖÇ11

2

1

4

3

2

1

2

3

4

1

5

5

5

ÖÇ12

2

1

4

3

2

1

2

3

4

1

5

5

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük      3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek