PSİ447


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Okul Öncesi Dönemde Psikoloji PSİ 447 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Dr. Neslihan Kuloğlu Türker
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere 0-6 yaş aralığındaki çocukların temel gelişim süreçlerine, bu süreçlerde ön plana çıkan durumlara, çocuklarla-ailelerle-öğretmenlerle çalışırken dikkat edilmesi gereken noktalara yönelik kuramsal ve güncel bilgiler vermektir.
Dersin İçeriği Temel olarak bir çocuğun doğumundan itibaren okul dönemine kadar yaşadığı tüm gelişimsel süreçler, bu süreçlerde karşılaşılması olası sorunlar ve bu sorunlara uygun farklı çözüm önerilerinin konuşulması, olaylara çocuğun ve ailesinin gözünden bakabilme becerisinin kazandırılması ders içeriğini oluşturmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin okul öncesi dönemde psikoloji ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Çocuğun 0-6 yaş aralığındaki gelişim süreçlerini kavrayabilme 2- Aile tutumlarının çocuğun psikolojik gelişimi üzerindeki etkisini fark edebilme 3- Okul öncesi dönemde gelişimsel süreçlere bağlı olarak ortaya çıkan çeşitli problemlerin ve çözüm yollarının farkına varabilme 4- Okul öncesi dönem psikolojisi ile ilgili teorik, bilgi, kavram ve araştırmaları gerçek hayata uyarlayabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Çocuk Ruh Sağlığını Etkileyen Etmenler
2. Hafta Yaş dönemlerine göre psikolojik gelişim
3. Hafta Oyun becerileri ve önemi
4. Hafta Tuvalet eğitimi ve etkileri
5. Hafta Uyku düzeni ve etkileri
6. Hafta Yemek düzeni ve etkileri
7. Hafta Cinsel gelişim
8. Hafta Kardeş kıskançlığı
9. Hafta Okul öncesi eğitim ve etkileri
10. Hafta Okul öncesi dönemde kaynaştırma ve etkileri
11. Hafta Akran ilişkileri
12. Hafta Öyküler, metaforlar ve etkileri
13. Hafta Özgüven gelişimi
14. Hafta Ölüm Algısı ve Yas süreci (0-6 yaş)
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Neslihan Kuloğlu Türker (2014) Bebeğinizin Gelişimi İçin Neler Yapabilirsiniz?, Nobel Yayınevi Tracy Hogg, Melinda Blau (2009) Bebek Bakım Sorunlarına Mucize Çözümler, Gün Yayıncılık (Edt) Yasemin Aydoğan, Gülümser Gültekin Akduman (2015) Çocuk Ruh Sağlığı, Eğiten Kitap (Edt.) M.Engin Deniz (2012) Erken Çocukluk Döneminde Gelişim, Maya Akademi George W. Burns (2016) Çocuklar ve Ergenler İçin 101 Tedavi Edici Öykü, Nobel Yayıncılık (Edt.) Sevcan Yağan Güder (2016) Cinsel Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet, Eğiten Kitap
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

3

3

3

4

4

4

4

4

3

4

5

5

5

ÖÇ2

    

3

  

4

  

4

4

4

ÖÇ3

    

3

  

4

  

4

4

4

ÖÇ4

    

3

  

4

  

4

4

4

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek