PSİ446


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Özel Eğitimde Uygulamalı Davranış Analizi II PSİ 446 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Dr. Neslihan Kuloğlu Türker
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Özel Eğitimde Uygulamalı Davranış Analizi-1 dersini başarıyla tamamlamış olmak.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı Özel Eğitim çalışmalarında kullanılan Uygulamalı davranış analizinde davranış azaltma yöntemlerini öğrenme, kazanılan becerilerin kalıcılığını ve genellenmesini sağlama, kaynaştırma programları çerçevesinde uygulamalı davranış analizi yöntemlerini kullanma becerisini geliştirmedir.
Dersin İçeriği Bu derste özel gereksinimli bireyler ile çalışırken istenmedik davranışların azaltılması-ortadan kaldırılması, edinilen kazanımların kalıcılığının ve genellenebilirliğinin sağlanması, kaynaştırma programlarında uygulamalı davranış analizi yöntemlerinin kullanımı konularında bilgi ve beceri kazanma üzerinde durulacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin özel eğitim ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- İstenmedik davranışı azaltma-yok etme ile ilgili çeşitli öğretim yöntemlerini kullanma konusunda bilgi ve beceri sahibi olma. 2- Hedef davranışların kalıcılığının ve genellenmesinin sağlanması için gereken çalışmaları yapabilme becerisine sahip olma 3- Yetersizliği olan çocuklarla her eğitim kademesinde kaynaştırma ortmalarında sıklıkla kullanılabilecek müdahale yöntemleri konusunda bilgi sahibi olma
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Davranış azaltma/ortadan kaldırma (Ayrımlı pekiştirme)
2. Hafta Davranış azaltma/ortadan kaldırma (Söndürme)
3. Hafta Davranış azaltma/ortadan kaldırma (Hoşa Giden uyaranı Çekme: Tepkinin Bedeli)
4. Hafta Davranış azaltma/ortadan kaldırma (Hoşa Giden uyaranı Çekme: Mola)
5. Hafta Sınıf içi Örnek Uygulamalar
6. Hafta Davranış azaltma/ortadan kaldırma (Hoşa Gitmeyen Uyaran Verme: İtici uyaran, Uyarma, Tepkinin Bedeli)
7. Hafta Davranış azaltma/ortadan kaldırma (Hoşa Gitmeyen Uyaran Verme: Koşullu Alıştırma)
8. Hafta Davranış azaltma/ortadan kaldırma (Aşırı Düzeltme)
9. Hafta Uygulamalar Kazanılan Davranışların Kalıcılığını Sağlama
10. Hafta Davranış Değişikliği İçin Genelleme Sağlama
11. Hafta Sınıf İçi Örnek Uygulamalar
12. Hafta Öğrencilere Kendi Davranışlarını Yönetmeyi Öğretme
13. Hafta Kaynaştırma Eğitimi, Gereksinimlerin Belirlenmesi
14. Hafta Kaynaştırma ortamlarında Uygulamalı Davranış Analizine Dayalı Öğretim Sunma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar (Edt.) Elif Tekin-İftar (2014) Uygulamalı Davranış Analizi, Vize Yayıncılık Paul A. Alberto, Anne C. Troutman (2015) Uygulamalı Davranış Analizi (Eğitimciler İçin), Nobel Yayıncılık (Edt.) Serhat Odluyurt (2015) Kaynaştırma Eğitiminde Uygulamalı Davranış Analizi, Eğiten Kitap
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

  

5

  

3

   

3

4

5

5

ÖÇ2

  

5

  

3

   

3

4

5

5

ÖÇ3

  

5

  

3

   

3

4

5

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek