PSİ445


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Özel Eğitimde Uygulamalı Davranış Analizi I PSI445 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Dr. Neslihan Kuloğlu Türker
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı Özel Eğitim çalışmalarında kullanılan “Uygulamalı Davranış Analizi” yönteminin temellerinin ve istendik davranış kazandırma-arttırma yöntemlerinin aktarılmasıdır.
Dersin İçeriği Bu derste özel eğitim alanında kullanılan uygulamalı davranış analizi sistemi ile ilgili bilgiler aktarılacaktır. Ayrıca özel gereksinimli bireyler ile çalışırken yeni davranış kazandırma ve istendik davranışı arttırma konusunda kullanılması gereken çeşitli yöntemler hakkında bilgiler aktarılacak, sınıf içinde uygulama örnekleri yapılacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin özel eğitimde uygulamalı davranış analizi 1 ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Özel eğitim hakkında genel bilgi sahibi olma 2- “Uygulamalı Davranış Analizi” konusunda teorik bilgi ve uygulama becerisine sahip olma. 3- Davranış kazandırma ile ilgili çeşitli öğretim yöntemlerini kullanma konusunda bilgi ve beceri sahibi olma.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Özel Eğitime ve Özel Gereksinimli Bireylere Genel Bakış
2. Hafta Uygulamalı Davranış Analizi; Tanım, Tarihçe, Özellikler
3. Hafta Hedef Davranış Belirleme, Tanımlama, Hazırlama
4. Hafta Hedef Davranış Belirleme, Tanımlama, Hazırlama
5. Hafta Davranış Öncesi ve davranış sonrası uyarlamalar
6. Hafta Davranış Arttırma ve Yeni Davranışlar Öğretme (Pekiştirme, Sembol Pekiştirme)
7. Hafta Davranış Arttırma ve Yeni Davranışlar Öğretme (Sabit bekleme süreli öğretim, Eş zamanlı ipucuyla öğretim)
8. Hafta Davranış Arttırma ve Yeni Davranışlar Öğretme (Artan bekleme süreli öğretim)
9. Hafta Davranış Arttırma ve Yeni Davranışlar Öğretme (Aşamalı yardımla öğretim)
10. Hafta Davranış Arttırma ve Yeni Davranışlar Öğretme (Aşamalı yardımla öğretim)
11. Hafta Davranış Arttırma ve Yeni Davranışlar Öğretme (Davranış öncesi ipucu ve silikleştirmeyle öğretim)
12. Hafta Davranış Arttırma ve Yeni Davranışlar Öğretme (İpucunun giderek arttırılmasıyla öğretim)
13. Hafta Davranış Arttırma ve Yeni Davranışlar Öğretme (İpucunun giderek azaltılmasıyla öğretim)
14. Hafta Davranış Arttırma ve Yeni Davranışlar Öğretme (Zincirleme, Şekil verme)
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar (Edt.) Elif Tekin-İftar (2014) Uygulamalı Davranış Analizi, Vize Yayıncılık Elif Tekin, Gönül Kırcaali İftar (2001) Özel Eğitimde Yanlışsız Öğretim Yöntemleri, Nobel Yayın Dağıtım Paul A. Alberto, Anne C. Troutman (2015) Uygulamalı Davranış Analizi (Eğitimciler İçin), Nobel Yayıncılık
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

  

5

 

4

    

4

5

5

5

ÖÇ2

     

5

   

5

5

5

5

ÖÇ3

    

5

5

   

5

5

5

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek