PSİ445


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Özel Eğitimde Uygulamalı Davranış Analizi I PSI445 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Dr. Neslihan Kuloğlu Türker
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin Amacı; Eğitim çalışmalarında, davranış analizi, davranış kontrolü ve öğretim sürecinde kullanılan, pek çok davranış arttırma ve azaltma yöntemlerini kapsayan, özellikle sosyal açıdan önemli insan davranışları üzerinde çalışılan bir disiplin olan Uygulamalı Davranış Analizi ilke ve yöntemlerini öğrenmek, doğru biçimde uygulamaktır.
Dersin İçeriği Uygulamalı Davranış Analizi, Sosyal önemi olan davranışları kazandırmayı ve değiştirmeyi amaçlayan, bu amaçla davranışçı psikolojinin öne sürdüğü temel prensipleri kullanan bilim dalıdır. Gözlenebilir ve ölçülebilir hedef davranışların belirlenmesi, kaydedilmesi, bireye özgü bir uygulama planı yapılması, uygulama süresince değerlendirmenin devam etmesi ve istendik yönde performans sergileninceye kadar sürecin belirli ilkeler kullanılarak devam ettirilmesi temeline dayanır. Ders kapsamında işlenecek konular içinde şunlar yer almaktadır; Uygulamalı Davranış Analizinin Tarihçesi ve Özellikleri, Davranış Belirleme, Tanımama ve Kayıt Tutma Yöntemleri, İstendik Davranış Arttırma ve Yeni davranış Öğretme Yöntemleri, Olumsuz Davranış Azaltma ve Ortadan Kaldırma Yöntemleri
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin özel eğitim alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır: Uygulamalı Davranış Analizi'nin tarihçesini tanıma, tanımlama Uygulamalı Davranış Analizi'nin ilkelerini ve özelliklerini tanıma, tanımlama Hedef Davranış Belirlemek için gerekli veri toplama yöntemlerini tanıma, tanımlama Veri Kayıt Yöntemlerini tanıma tanımlama Veri kayıt yöntemlerinin farklılıklarını ayırt etme, uygun biçimde kullanma Veri kayıt yöntemlerinin sonuçlarını analiz etme Hedef Davranış belirlerken öncelik sırası yapma Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı için uygun davranışsal amaç yazma Yeni davranışlar kazandırmak/ davranışı arttırmak için uygun yöntemleri tanıma, tanımlama Davranış arttırma yöntemleri arasındaki farklılığı ayırt etme, Olumsuz Davranışları Azaltmak/ ortadan kaldırmak için uygun yöntemleri tanıma, tanımlama Davranış azaltma yöntemleri arasındaki farklılığı ayırt etme, Yöntemleri uygun ortam, yer, davranış, birey özelliğini göz önünde bulundurarak kullanabilme Yöntemlerin farklı amaçlar doğrultusunda kullanılabileceğini anlama, doğru biçimde uygulama Yöntemlerle ilgili veri analizlerini ve yorumları doğru biçimde yapma
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma – Uygulamalı Davranış Analizi: Temelleri, Tanım, Tarihçe, Etik
2. Hafta Hedef Davranış Belirleme ve Tanımlama
3. Hafta Veri Toplama ve kayıt yöntemleri
4. Hafta Veri Toplama ve kayıt yöntemleri
5. Hafta Pekiştirme
6. Hafta Zincirleme
7. Hafta Şekil verme
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta İzlerlik sözleşmesi
10. Hafta Sembol pekiştireç
11. Hafta Davranış öncesi uyarlamalar
12. Hafta Ayrımlı pekiştirme
13. Hafta Söndürme
14. Hafta Hoşa giden uyaranı çekme -Hoşa gitmeyen uyaran verme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 20
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 40
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar (Edt) Elif Tekin İftar , Uygulamalı Davranış Analizi Ankara: Vize Akademik Yayıncılık
Staj / Uygulama Ders kapsamında bir staj/uygulama bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

5

5

5

3

3

3

3

3

2

2

2

2

ÖÇ2

5

5

5

5

5

5

4

2

2

5

4

5

5

ÖÇ3

5

5

5

5

1

5

5

2

3

5

4

5

5

ÖÇ4

2

5

5

5

1

5

5

2

3

5

4

5

5

ÖÇ5

2

3

3

3

3

5

3

3

2

2

5

5

5

ÖÇ6

2

1

4

2

1

4

5

4

3

3

5

5

5

ÖÇ7

2

1

4

2

1

4

5

4

3

3

5

5

5

ÖÇ8

2

1

4

2

1

4

5

4

3

3

5

5

5

ÖÇ9

2

1

4

2

1

4

5

4

3

3

5

5

5

ÖÇ10

2

1

4

2

1

4

5

4

3

3

5

5

5

ÖÇ11

2

1

4

2

1

4

5

4

3

3

5

5

5

ÖÇ12

2

1

4

2

1

4

5

4

3

3

5

5

5

ÖÇ13

2

1

4

2

1

4

5

 

3

3

5

5

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük      3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek