PSİ443


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Klinik Psikolojide Kuramsal Yaklaşımlar 443 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Dr. Çağay Dürü
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir ön koşulu yoktur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Psikanalitik kavramlara giriş yaparak öğrencilerin bilinçdışı, savunma mekanizmaları, zihnin topografik ve yapısal modeli ve bir çok diğer konuyu anlamalarını sağlamak.
Dersin İçeriği Sigmund Freud ile başlayarak, Anna Freud, Heinz Hartmann, Wilfred Bion, Melanie Klein, D. Winnicott ve diğerlerinin psikanalitik kurama katkıları tartışılmaktadır. Ayrıca psikanlitik kuramın psikoterapide uygulanması da ele alınmaktadır..
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- İnsan zihnini psikanalitik bakış açısıyla anlamak.. 2- Psikanalitik kuram içindeki çeşitliliği anlamak. 3- Psikopatolojinin ortaya çıkmasında psikanlitik kuramın bakış açısını anlamak. 4- Psikoterapide psikanalitik bakış açısının katkısını anlamak. 5-İnsanın gelişim sürecini psikanalitik kuram açısından anlamak.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Psikanaliz nedir?
2. Hafta Sigmund Freud’un katkıları
3. Hafta Sigmund Freud’un katkıları
4. Hafta Sigmund Freud’un katkıları
5. Hafta Ego psikolojisinin katkıları
6. Hafta Ego psikolojisinin katkıları
7. Hafta Nesne ilişkileri okulunun katkıları
8. Hafta Nesne ilişkileri okulunun katkıları
9. Hafta Melanie Klein’ın katkıları
10. Hafta Melanie Klein’ın katkıları
11. Hafta İlkel savunma mekanizmaları
12. Hafta Gelişkin savunma mekanizmaları
13. Hafta Psikanalitik kavramların psikoterapide kullanılması
14. Hafta Psikanalitik kavramların psikoterapide kullanılması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Mitchell, S. A. & Black, M. J. (2012) Freud ve sonrası. Psikanalitik düşüncenin tarihi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. McWilliams, N. (2010). Psikanalitik tanı. Klinik süreç içinde kişilik yapısını anlamak (2. Baskı). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

5

3

2

3

2

2

3

3

1

4

4

1

ÖÇ2

5

5

3

2

3

2

2

3

3

1

4

4

1

ÖÇ3

5

5

3

2

3

2

2

3

3

1

4

4

1

ÖÇ4

5

5

3

2

3

2

2

3

3

1

4

4

1

ÖÇ5

5

5

3

2

3

2

2

3

3

1

4

4

1

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek

* Ödevler, alan gezileri, kütüphane araştırması, internet uygulamaları, kaynak okuma vb.