PSİ441


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Bilişsel Psikolojide Seçme Konular-I PSİ441 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
10 112 10 132 3 5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Emel ERDOĞAN BAKAR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Bu dersi alabilmek için İST 105, İST 106, PSİ 210 PSİ 306 ve PSİ 316 derslerini başarıyla tamamlamış olmak gerekmektedir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste, bilişsel psikoloji alanında araştırma sürecinde yapılması gerekenleri (araştırma sorusu geliştirip literatür tarama, yöntem oluşturma, veri toplama, uygun istatistiksel analiz yapma ve raporlama) tanıtmak ve yapılması gereken tüm prosedürleri öğretmek hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği Bu ders bilişsel/nöropsikoloji bakış açısından araştırma yapmayı ve araştırmanın amacına uygun istatistiksel yöntemlerin kullanılmasını içermektedir. Bu derste öğrenciler kendi başlarına en baştan başlayarak sonuna kadar bir araştırma yapma sürecine dahil edilmektir. Bu ders aynı zamanda psikoloji veri tabanlarının aktif olarak kullanımını ve araştırma sonuçlarını APA formatına uygun olarak raporlamayı içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler şu kazanımları elde edecektir: 1- Araştırma konusu belirliyebilme; ilgili literatür taramasını yapabilme; temel yaklaşımı, araştırma sorusunu ve hipotezleri tanımlayabilme; ve araştırmanın getireceği katkıyı belirleyebilme 2- Araştırma önerisinin yöntem bölümünde katılımcıların hangi temel özelliklere sahip olacağını, kullanacak ölçümlerin tanımlanmasının yapılması ve işlem hakkındaki bilgileri yazabilme 3-Araştırma tekniklerine yönelik edindikleri kazanımları Klinik Psikoloji alanında uygun bir konuyla ilişkilendirebilme, araştırma önerisi hazırlayabilme 4- Psikolojide yürütülecek bir araştırmanın tüm süreçlerinde bilimsel etik değerleri dikkate alabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ders içeriğinin tanıtılması ve ilgili formların verilmesi
2. Hafta Araştırma konusunun belirlenmesi
3. Hafta Alan çalışması sırasında dikkat edilmesi gereken profesyonel ve etik konuların belirtilmesi
4. Hafta Alan uygulaması
5. Hafta Alan uygulaması
6. Hafta Alan uygulaması
7. Hafta Alan uygulaması
8. Hafta Alan uygulaması
9. Hafta Alan uygulaması
10. Hafta Alan uygulaması
11. Hafta Alan uygulaması
12. Hafta Alan uygulaması
13. Hafta Alan uygulaması
14. Hafta Rapor Sunumu
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 20
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 20
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Publication Manual for the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: American Psychological Association. Şeref Kalaycı (2010). SPSS- Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayınevi Karakaş, S., Erdoğan Bakar, E., Doğutepe Dinçer E. (2013). BİLNOT-Yetişkin: Ekler (Cilt I). Konya: Eğitim Kitabevi Karakaş, S., Erdoğan Bakar, E., Doğutepe Dinçer E. (2013). BİLNOT-Yetişkin: Ekler (Cilt II). Konya: Eğitim Kitabevi
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

3

3

4

3

 

5

5

5

5

 

1

3

3

ÖÇ2

1

1

3

 

1

5

4

4

 

5

 

 

 

ÖÇ3

3

 

 

 

 

5

4

2

2

4

 

 

 

ÖÇ4

 

 

3

1

 

3

5

3

 

 

3

4

4

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek