PSİ440


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Gelişimsel Grup Çalışmaları PSİ440 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Assist. Prof. Funda KUTLU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı; grup danışmanlık ve terapi süreci ile ilgili temel bilgi ve kuramsal yaklaşımların tanıtılması ve grup sürecinin yaşantısal olarak deneyimlenmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders, grup danışmanlığı süreci konusunda temel oluşturacak bilgiyi kapsamaktadır. Grup danışmanlık kavramı, ilkeleri, grup dinamiği, süreci ve yapılandırılması (başlatma, sürdürme ve sonlandırma), iletişimi kolaylaştıran ve engelleyen unsurlar dersin içeriğini oluşturur.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1-) Grup danışmanlık ve terapi alanının temel kavramlarını tanımlayabilir, 2-) Grup danışmanlık ve terapi sürecinin aşamalarını kavrayabilir, 3-) Grup liderliği özelliklerini açıklayabilir, 4-) Grup danışmanlık ve terapi sürecine yönelik kuramsal yaklaşımları tanımlayabilir, 5-) Yaşamsal deneyim ile grup sürecini değerlendirebilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma, ders hakkında bilgiler
2. Hafta Bölüm 1: Grup çalışmasına giriş
3. Hafta Bölüm 2: Grup Lideri
4. Hafta Bölüm 3: Grupla Psikolojik danışmada etik ve yasal sorunlar
5. Hafta Bölüm 4: Grup oluşturmak
6. Hafta Bölüm 5: Grubun başlangıç aşaması
7. Hafta Bölüm 5: Grubun başlangıç aşaması (devam)
8. Hafta Bölüm 6: Grubun geçiş aşaması
9. Hafta Bölüm 7: Grubun eylem aşaması
10. Hafta Bölüm 7: Grubun eylem aşaması (devam)
11. Hafta Bölüm 8: Grubun sonlandırma aşaması
12. Hafta Bölüm 9: Çocuklar için olan gruplar
13. Hafta Bölüm 10: Ergenler için olan gruplar
14. Hafta Ders tekrarı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 10
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ders Kitabı: Corey, M.S., Corey, G. ve Corey, C. (2016). Psikolojik danışmada gruplar: Süreç ve Uygulama Çev.Ed. Aysan, F., Çelik, S.B. ve Baş, A.U.. Ankara: Nobel Yayınevi Diğer Kaynak Kitaplar; Demir, A. ve Koydemir, S. (2012). Grupla psikolojik danışmanlık. Ankara: Pegem Akademi. Yalom, I. D. (2002). Grup psikoterapisinin teori ve pratiği. İstanbul: Kabalcı Yayınevi. Yalom, I. D. (1998). Kısa süreli grup terapileri, ilkeleri ve teknikleri (çev. Nesrin H. Şahin). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Naar R. (1993). Grup Psikoterapisine ilk adım (çev. N. H. Şahin). Ankara: İmge Kitabevi Ders Kitabı Slaytları
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

4

5

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5

 * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük    2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek