PSİ440


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Gelişimsel Grup Çalışmaları PSİ440 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 50 33 125 3 5

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Funda KUTLU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders grup danışmanlık ve terapisi sürecinin tanıtılmasını, kuramsal yaklaşımların avantaj ve sınırlılıklarının irdelenmesini amaçlar.
Dersin İçeriği Grup kavramı, ilkeleri, grup dinamiği ve süreci bu dersin kapsamını oluşturmaktadır. Grup sürecinin yapılandırılması (başlatma, sürdürme ve sonlandırma), iletişimi kolaylaştıran ve engelleyen unsurlar ve çeşitli kuramsal bakış açılarına göre grup yaklaşımları kapsanacak konulardır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1- Grup sürecinin ana kavramlarını tanımlar 2- Grup sürecinin aşamalarını tanır 3- Grup sürecini kolaylaştıran teknikleri ayırt eder 4- Grup sürecinin tedavi edici özelliklerini benimser 5- Grup sürecini uygular
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma, ders hakkında bilgiler
2. Hafta Bölüm 1: Grup çalışmasına giriş
3. Hafta Bölüm 2: Grup Lideri
4. Hafta Bölüm 3: Grupla Psikolojik danışmada etik ve yasal sorunlar
5. Hafta Bölüm 4: Grup oluşturmak
6. Hafta Bölüm 5: Grubun başlangıç aşaması
7. Hafta Bölüm 5: Grubun başlangıç aşaması
8. Hafta Ara Sınav (Vize)
9. Hafta Bölüm 6: Grubun geçiş aşaması
10. Hafta Bölüm 7: Grubun eylem aşaması
11. Hafta Bölüm 8: Grubun sonlandırma aşaması
12. Hafta Bölüm 9: Çocuklar için olan gruplar
13. Hafta Bölüm 10: Ergenler için olan gruplar
14. Hafta İleri yetişkinler için olan gruplar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 20
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 40
Diğer (%) 10
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Corey, M.S., Corey, G. ve Corey, C. (2016). Psikolojik danışmada gruplar: Süreç ve Uygulama Çev.Ed. Aysan, F., Çelik, S.B. ve Baş, A.U.. Ankara: Nobel Yayınevi
Staj / Uygulama Ders kapsamında staj/uygulama bulunmamaktadır
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PQ1

PQ2

PQ3

PQ4

PQ5

PQ6

PQ7

PQ8

PQ9

PQ10

PQ11

PQ12

PQ13

LO1

5

1

2

1

1

1

1

4

2

1

3

4

3

LO2

2

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

LO3

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

LO4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

LO5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

4

5

 * Contribution Level :  1 Very low    2 Low    3 Medium    4 High    5 Very High