PSİ440


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Developmental Group Studies PSİ440 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 40 23 125 3 5

Ders Sorumluları Assist. Prof. Funda KUTLU
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı grup sürecindeki dinamiklerinin, grup sürecinin tanıtılması ve grup içinde bireysel ilişkiler ve kişisel gelişim sürecinin yaşanmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders grup sürecinin aşamalarının tanımlanması, grup sürecinin özelliklerinin anlaşılması, grup içi dinamiklerinin etkilerinin incelenmesi ve grup içinde kişisel özelliklerinin farkına varılmasını kapsar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin grup dinamikleri alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Grup süreci ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, 2- Grup süreci ve dinamikleri ile ilgili kuramları kavrayabilme, 3- Grup sürecini yaşayarak birey/kendi ile ilgili bilgi edinebilme, 4- İlgili literatürü tarayabilme, 5- Edinilen kuramsal bilginin uygulamasını yaşayarak alana aktarabilme,
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı
2. Hafta Grubun Doğası ve yapısı; temel özellikler
3. Hafta Grubun Doğası ve yapısı; avantajlar iyileştirici faktörler
4. Hafta Psikolojik danışma gruplarının mantıksal çerçevesi
5. Hafta Grup çeşitleri ve Etik
6. Hafta Liderlik ve liderlik özellikleri
7. Hafta Grup üyeleri; zor davranışlar ve bunlarla başetme
8. Hafta Başlangıç aşaması
9. Hafta Geçiş aşaması
10. Hafta Eylem aşaması
11. Hafta Sonlandırma aşaması
12. Hafta Etkinlikler
13. Hafta Kuramsal Yaklaşımlar
14. Hafta Dersin değerlendirmesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 20
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Demir, A. ve Koydemir, S. (2012). Grupla psikolojik danışmanlık. Ankara: Pegem Akademi. - Yalom, I. D. (2002). Grup psikoterapisinin teori ve pratiği. İstanbul: Kabalcı Yayınevi. - Yalom, I. D. (1998). Kısa süreli grup terapileri, ilkeleri ve teknikleri (çev. Nesrin H. Şahin). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. - Naar R. (1993). Grup Psikoterapisine ilk adım (çev. N. H. Şahin). Ankara: İmge Kitabevi. - Corey, G. (2012). Theory and practice of group counselling (8.ed.). California: Brooks/Cole.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

5

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

5

 

5

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

5

 

                      

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek