PSİ438


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Psikolojide Alan Uygulaması II PSİ438 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
10 112 10 132 3 5

Ders Sorumluları Doç. Dr. Meltem ANAFARTA ŞENDAĞ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Bu dersi alabilmek için kuramsal derslerin başarı ile tamamlanmış olması gerekmektedir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilere psikolojinin farklı alanlarında gözlem ve uygulama fırsatı sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu derste öğrenciler teorik derslerin bir uygulaması olarak sivil toplum örgütleri, psikoloji araştırma laboratuvarları ve ilgili kurum ve kuruluşlarda gönüllü olarak görev alır; gözlem yapar, etik sınırlar ve bilgi-becerileri çerçevesinde uygulama yaparlar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin psikoloji uygulama alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Farklı disiplinlerle ve uygulamacılarla işbirliği içinde çalışır, 2- Uygulama alanıyla ilgili sorumluluklarına özen gösterir, 3- Teorik bilgiyi uygulama alanıyla ilişkilendirir, 4- Mesleki etik ilke ve sorumlulukların uygulanma alanındaki işleyişini gözlemler, 5- Kendi yetkinliğini ve kurumdaki mesleki uygulamaları değerlendirir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Alan uygulamasına hazırlık: Roller, sorumluluklar, etik sorun çözüm yolları
2. Hafta Alan uygulamasına hazırlık: Uygulama süreci, gözlem ve rapor yazımı
3. Hafta Uygulama
4. Hafta Uygulama / Uygulama günlük paylaşımı
5. Hafta Uygulama / Uygulama günlük paylaşımı
6. Hafta Uygulama / Uygulama günlük paylaşımı
7. Hafta Uygulama / Uygulama günlük paylaşımı
8. Hafta Uygulama / Uygulama günlük paylaşımı
9. Hafta Uygulama / Uygulama günlük paylaşımı
10. Hafta Uygulama / Uygulama günlük paylaşımı
11. Hafta Uygulama / Uygulama günlük paylaşımı
12. Hafta Uygulama / Uygulama günlük paylaşımı
13. Hafta Uygulama rapor hazırlığı
14. Hafta Uygulama rapor sunumu
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 40
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Uygulama yerinin gerekliliklerine göre belirlenir
Staj / Uygulama Var
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

1

1

3

4

1

1

1

1

1

1

5

5

5

ÖÇ2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

ÖÇ3

4

4

4

4

1

1

1

5

1

1

3

5

5

ÖÇ4

2

3

1

1

1

1

1

5

1

1

4

5

5

ÖÇ5

3

2

4

1

1

1

1

5

1

5

5

5

5

 * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük      3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek