PSİ437


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İletişime Giriş PSİ 437 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Eda KARACAN - Doç. Dr. Rahşan Balamir BEKTAŞ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı günlük yaşam içerisinde kişilerarası iletişimdeki pratik ilkeleri öğrenmektir. Öğrencilerin hem kişisel hem de profesyonel bağlamlarda iletişimlerini geliştirmek ve kendini tanıma ve iletişim becerileri hakkında genel bir çerçeve edinmelerini sağlamak dersin amaçlarındandır
Dersin İçeriği Bu ders kapsamında kişilerarası etkileşime etki eden psikolojik, sosyal, kültürel, ve dil faktörleri ders kapsamında ele alınacaktır. Genel olarak bu derste kendini tanıma ve iletişimle ilgili temel kuramlar ve araştırmalar tanıtılmaktadır. Kişiyi ve yaşam olaylarını anlama, benlik, benlik sunumu ve izlenim oluşturma, atıflar, iletişim ve iletişim modelleri, dinleme, çatışma türleri ve çatışma çözme stratejileri vb. konular bu derste işlenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin iletişim ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1- İletişim ile ilgili temel kuram ve yaklaşımları tanımlama 2- İletişim ile ilgili kültürel ve tarihsel farklılıklara yönelik açıklama yapma 3- İletişim ile ilgili bilgisini farklı sosyal alanlara uygulama 4- Günlük yaşamda iletişimin sosyal etkileşimleri nasıl etkilediğine yönelik ilişkileri belirleme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı,
2. Hafta İletişim ile temel kavram ve yaklaşımlar
3. Hafta İletişim süreçleri
4. Hafta İletişim ve kültür
5. Hafta Sözsüz İletişim: Beden dili
6. Hafta Benlik ve kimliğin iletişimdeki rolü
7. Hafta Kendini tanımanın iletişimdeki rolü
8. Hafta İzlenim oluşturma
9. Hafta Atıfsal yanılgılar
10. Hafta Dinleme becerileri
11. Hafta Kişilerarası iletişim becerileri
12. Hafta Çatışma türleri ve çözüm stratejileri I
13. Hafta Çatışma türleri ve çözüm stratejileri II
14. Hafta Sosyal ve çalışma ortamlarında farklı kişilerle (çocuklar, ergenler, hastalar, yetişkinler, farklı çevreden gelen insanlar) olan iletişim
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ders Kitabı: Kaynaklar: - Çiğdem Kağıtçıbaşı (1999). Yeni İnsan ve İnsanlar. İstanbul: Evrim Yayınevi. - McKay, M., Davis, M., and Fanning, P. (1995). İletişim Becerileri (çev. Özgür Gelbal). Ankara: HYB
Staj / Uygulama Ders kapsamında staj/uygulama bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

4

5

4

3

4

3

3

3

4

1

4

3

3

ÖÇ2

3

3

5

3

4

2

2

2

3

1

5

5

5

ÖÇ3

3

3

5

4

1

2

2

4

2

1

5

5

5

ÖÇ4

2

2

5

4

2

2

2

5

3

1

5

5

5

 * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük    2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek