PSİ437


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İletişim PSİ 437 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Doç. Dr. Eda KARACAN - Yrd. Doç. Dr. Rahşan BALAMİR BEKTAŞ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders günlük yaşam içerisinde kişilerarası iletişimdeki pratik ilkeleri öğrenmek ve uygulamak için bir fırsat sunar. Özellikle kişilerarası etkileşime etki eden psikolojik, sosyal, kültürel, ve dil faktörleri ders kapsamında ele alınacaktır. Öğrencilerin hem kişisel hem de profesyonel bağlamlarda iletişimlerini geliştirmek ve kendini tanıma ve iletişim becerileri hakkında genel bir çerçeve edinmelerini sağlamak dersin amaçlarındandır
Dersin İçeriği Genel olarak bu derste kendini tanıma ve iletişimle ilgili temel kuramlar ve araştırmalar tanıtılmaktadır. Kişiyi ve yaşam olaylarını anlama, benlik, benlik sunumu ve izlenim oluşturma, atıflar, iletişim ve iletişim modelleri, dinleme, çatışma türleri ve çatışma çözme stratejileri vb. konular bu derste işlenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Genel olarak bu derste kendini tanıma ve iletişimle ilgili temel kuramlar ve araştırmalar tanıtılmaktadır. Kişiyi ve yaşam olaylarını anlama, benlik, benlik sunumu ve izlenim oluşturma, atıflar, iletişim ve iletişim modelleri, dinleme, çatışma türleri ve çatışma çözme stratejileri vb. konular bu derste işlenecektir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı,
2. Hafta Kişiyi ve yaşam olaylarını anlama
3. Hafta Benlik ve kimlik,
4. Hafta Kendini tanıma
5. Hafta İzlenim oluşturma
6. Hafta Atıflar ve sosyal bilgi
7. Hafta Atıfsal yanılgılar
8. Hafta İletişim süreçleri
9. Hafta Sözsüz iletişim türleri
10. Hafta Dinleme sürecinin elementleri
11. Hafta Onaylanan ve onaylanmayan iletişim
12. Hafta Kişilerarası iletişim çatışma nedenleri
13. Hafta Çatışma çözüm stratejileri
14. Hafta Sosyal ve çalışma ortamlarında farklı kişilerle (çocuklar, ergenler, hastalar, yetişkinler, farklı çevreden gelen insanlar) olan iletişim
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Çiğdem Kağıtçıbaşı (1999). Yeni İnsan ve İnsanlar. İstanbul: Evrim Yayınevi. - McKay, M., Davis, M., and Fanning, P. (1995). İletişim Becerileri (çev. Özgür Gelbal). Ankara: HYB Yayıncılık. - Dökmen, Ü. (2000). İletişim Çatışmaları ve Empati. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 

 

 

3

 

3

 

 

 

3

 

 

 

ÖÇ2

 

 

4

 

 

 

 

3

 

 

3

 

 

ÖÇ3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

3

4

 

ÖÇ4

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

4

 

 

ÖÇ6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3

4

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek