PSİ436


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Sosyal Psikolojide Seçme Konular PSI436 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Orhan Aydın
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Sosyal Psikoloji I ve Sosyal Psikoloji II derslerinin alınmış olması
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin dersin kapsamında yer alan seçme konular hakkında ve uygulama alanları hakkında ayrıntılı bilgiler kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Sosyal dışlama, öğrenilmiş çaresizlik, kişilerarası iletişim çatışmaları ve sosyal kaygının nedenleri ve sonuçları incelenir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin sosyal psikoloji alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1-Sosyal dışlanmaya ilişkin temel tanım, kavram ve modeller ile sosyal dışlanmanın anlık, kısa vadeli ve uzun vadeli sonuçlarını açıklama 2-Öğrenilmiş çaresizliğe ilişkin temel tanım ve kavramlar ile öğrenilmiş çaresizliğin neden ve sonuçlarını açıklayan model ve yaklaşımları açıklama 3- Sosyal kaygıya ilişkin temel tanım ve kavramlar ile sosyal kaygının neden ve sonuçlarını açıklayan model ve yaklaşımları açıklama 4-Kişilerarası iletişim ve iletişim çatışmalarına ilişkin temel kavram ve yaklaşımları tanımlayabilme 5- Öğrenilmiş çaresizlik, iletişim çatışmaları ve sosyal kaygının önlenmesine ilişkin yaklaşımları değerlendirebilme 6.-Sözü edilen konularda edinilen bilgileri alanda uygulama
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Sosyal dışlana: Tanım ve kavramlar
2. Hafta Sosyal dışlamanın evrimsel temelleri
3. Hafta Sosyal dışlanmayı açıklayan modeller
4. Hafta Sosyal dışlamanın yol açtığı anlık tepkiler ve kısa ve uzun vadeli davranışsal sonuçları
5. Hafta Öğrenilmiş çaresizlik: Tanım ve kavramlar
6. Hafta Öğrenilmiş çaresizlik modelleri
7. Hafta Öğrenilmiş çaresizliğe yükleme yaklaşımı ve açıklama biçimi
8. Hafta Depresif açıklama biçimi ve depresyon
9. Hafta Kişilerarası iletişim: Temel kavramlar
10. Hafta İletişim çatışmasının nedenleri: Çatışmayı açıklayan kuramlar
11. Hafta Sosyal Kaygı: Tanım ve kavramlar
12. Hafta Benlik
13. Hafta Benlik değeri ve sosyal kaygı
14. Hafta Sosyal kaygının azaltılmasına ilişkin yaklaşımlar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Annual Review of Psychology ve Advances in Experimental Social Psychology başlıklı seri kitaplardan ve Journal of Personality and Social Psychology, Personality and Social Psychology Bulletin, Psychological Bulletin, Psychological Review başlıklı dergilerden taranan güncel makaleler
Staj / Uygulama Ders kapsamında bir staj/uygulama bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

4

1

3

2

3

3

2

3

3

2

1

4

4

ÖÇ2

4

1

3

2

3

3

2

3

3

2

1

4

4

ÖÇ3

4

1

3

2

3

3

2

3

3

2

1

4

4

ÖÇ4

4

1

3

2

3

3

2

3

4

2

4

1

1

ÖÇ5

4

1

1

2

3

3

2

4

3

2

4

1

1

ÖÇ6

4

3

3

3

1

3

4

4

3

2

1

4

4

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek