PSİ435


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Psikolojide Alan Uygulaması I PSİ435 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
10 112 10 132 3 5

Ders Sorumluları Yrd. Doç. Dr. Meltem Anafarta Şendağ - Yrd. Doç. Dr. Funda Kutlu
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Bu dersi alabilmek için kuramsal derslerin başarı ile tamamlanmış olması gerekmektedir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencinin öncelikle psikoloji alanında almış olduğu derslerin uygulamaları konusunda gözlem yaparak tecrübesini arttırması, çeşitli kurumlardaki ekip çalışmasını gözlemleyebilmesi ve süpervizyon altında staj yaptığı kurumun izin verdiği sınırlarda bilgilerini uygulamasıdır.
Dersin İçeriği Bu derste öğrenci, psikoloji alanında tamamlanmış olan derslerin bir uygulaması olarak, seçilmiş olan kurumlarda (Çocuk esirgeme kurumuna bağlı yuva ve yetiştirme yurtları, çocuk hastaneleri, kamu kurumları vb.) kurumda görevli olan bir psikoloğun süpervizyonu altında staj yapar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin psikoloji uygulama alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Farklı kurumlarının yapısını ve çalışma prensiplerinin karşılaştırabilme, 2- Kuramsal olarak öğrenilen bilgileri uygulama alanıyla ilişkilendirebilme, 3- Mesleki etik ilke ve sorumlulukların uygulanma alanındaki işleyişini kavrayabilme, 4- Edinilen tecrübeleri mesleki etik kurallar çerçevesinde sunarak tartışabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Alan çalışması sırasında dikkat edilmesi gereken profesyonel ve etik konular
2. Hafta Alan Çalışması
3. Hafta Alan Çalışması
4. Hafta Alan Çalışması
5. Hafta Alan Çalışması
6. Hafta Alan Çalışması
7. Hafta Alan Çalışması
8. Hafta Alan Çalışması
9. Hafta Alan Çalışması
10. Hafta Alan Çalışması
11. Hafta Alan Çalışması
12. Hafta Alan Çalışması
13. Hafta Alan Çalışması
14. Hafta Vaka Raporu Sunumu
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 20
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 20
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Kuramsal ders kitapları ve kurumlar tarafından istenilecek kaynak kitaplar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

ÖÇ1

   

4

     

ÖÇ2

  

2

    

5

 

ÖÇ3

         

ÖÇ4

        

1

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

   

4

         

ÖÇ2

  

2

    

5

  

5

5

4

ÖÇ3

           

5

 

ÖÇ4

        

1

5

 

5

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek