PSİ434


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Klinik Psikolojide Olgu Çalışmaları PSİ434 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 25 58 125 3 5

Ders Sorumluları Yrd. Doç. Dr. Zeynep Akabay Gülçat
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Psikopatoloji, Gözlem ve Görüşme, Kişilik, Psikolojik Testler gibi klinik psikoloji alanında verilen dersleri almış olmak.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Klinik psikoloji alanına ilgi duyan öğrencilerin olgu örnekleri çerçevesinde psikopatolojik belirtiler, görüşme, gözlem yapma, test uygulama, verileri düzenleme, tedavi planı yapma alanlarında bilgilerinin pekiştirilmesi
Dersin İçeriği Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1. Psikolojik sorunu olan bireylerle ilişki kurma ve sistematik bilgi elde etme becerilerini geliştirmek 2. Görüşmelerden elde ettiği bilgileri düzenleme, formulasyon yapma becerilerini geliştirmek 3. Sorunu olan bireye psikoterapötik yardım yollarını belirleme becerilerini geliştirmek 4. Görüşme, gözlem ve testlerden elde ettiği verileri ve bulguları raporlaştırma becerisi kazanmak
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ)
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Psikolojik Sorunu Olan Birey ile İlk Görüşme ve Değerlendirme
2. Hafta Olgu Formülasyonu
3. Hafta Olgu Örneği: Depresyon
4. Hafta Olgu Örneği: Duygudurum Bozukluğu
5. Hafta Olgu Örneği: Obsesif Kompülsif Bozukluk
6. Hafta Olgu Örneği: Travma Sonrası Stres Bozukluğu
7. Hafta Olgu Örneği: Şizofreni
8. Hafta Olgu Örneği: Alkol Bağımlılığı
9. Hafta Olgu Örneği: Cinsel İşlev Bozukluğu
10. Hafta Olgu Örneği: Kişilik Bozukluğu
11. Hafta Olgu Örneği: Yeme Bozukluğu
12. Hafta Olgu Örneği: Otistik Bozukluk
13. Hafta Olgu Örneği: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
14. Hafta Olgu Örneği: Okul Fobisi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 10
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Groth-Marnat G (1990) Handbook of Psychological Assessment (2nd ed.). Wiley&Sons, New York
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

2

3

5

3

 

1

2

5

1

4

4

5

5

ÖÇ2

 

4

4

2

2

1

1

5

 

4

4

5

5

ÖÇ3

4

3

3

 

 

 

1

5

1

 

4

5

5

ÖÇ4

 

 

4

1

 

 

 

5

 

5

 

5

5

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek