PSİ433


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Psikoloji ve Sanat PSİ 433 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 0 83 125 3 5

Ders Sorumluları Yrd. Doç. Dr. Zeynep Akabay Gülçat
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Psikoloji biliminin kuramsal ve uygulamalı alanlarında sanat ürünleri ve aktivitelerinin katkısının tanıtılması
Dersin İçeriği Psikoloji bilimi ve sanat arasındaki ilişkileri incelemek, psikoloji kuramlarının sanata bakışını gözden geçirmek, psikopatoloji ve sanat arasındaki ilişkileri irdelemek, sanatın terapötik amaçla kullanılması konusunda bilgilendirmek
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1.Psikolojik kavramların ve psikoloji kuramlarının sanatçıya ve sanat ürünlerine yaklaşımı konusunda bilgi edinmek 2.Psikopatoloji ve sanat arasındaki ilişkiler konusunda bilgi sahibi olmak 3.Sanatın psikoterapide kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak 4.İlgi duyulan sanat alanı ile psikolojik kavramları bütünleştirmek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş, kavramlar ve tanımlar
2. Hafta Sanatta yaratıcılık
3. Hafta Sanatta yaratıcılık
4. Hafta Psikoloji kuramlarının sanat olgusuna bakışı
5. Hafta Psikanaliz ve sanat
6. Hafta Psikanaliz ve sanat
7. Hafta Psikopatoloji ve sanat
8. Hafta Psikopatoloji ve sanat
9. Hafta Sanat terapisi
10. Hafta Sunumlar : İlgilenilen sanat alanı ile dönem süresince üzerinde durulan konuların ilişkisi
11. Hafta Sunumlar : İlgilenilen sanat alanı ile dönem süresince üzerinde durulan konuların ilişkisi
12. Hafta Sunumlar : İlgilenilen sanat alanı ile dönem süresince üzerinde durulan konuların ilişkisi
13. Hafta Sunumlar : İlgilenilen sanat alanı ile dönem süresince üzerinde durulan konuların ilişkisi
14. Hafta Genel değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 20
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1.Andreasen NC (2013) Yaratıcı Beyin: Dehanın Nörobilimi (5. Baskı), Arkadaş Yayınevi, Ankara 2.Freud S (2012) Sanat ve Sanatçılar Üzerine (5. Baskı), YKY, İstanbul 3.Jung CG (2009) İnsan ve Sembolleri (4. Baskı), Okuyanus, İstanbul 4.Samurçay N (2008) Sanatta Psikanaliz, Türkiye İş bankası Kültür Yayınları, İstanbul
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

4

2

4

3

2

1

 

5

2

3

3

 

2

ÖÇ2

2

 

3

    

4

2

 

5

4

4

ÖÇ3

3

4

5

1

   

4

2

 

4

4

5

ÖÇ4

4

 

5

5

  

2

3

4

5

  

1