PSİ432


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Special Areas in Psychology: Sexuality PSİ432 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Associate Professor Zeynep Akabay Gülçat
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilere cinsellik konusunun bilimsel yaklaşım ve çalışmalar çerçevesinde öğretilmesi
Dersin İçeriği Psikolojinin bir alt alanı olarak, cinsellikle ilgili bilimsel yaklaşımın ve çalışmaların tanıtılması
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1. Psikolojinin bir alanı olarak cinselliğe bilimsel ve etik yaklaşımın kavranması 2. Cinsellik araştırmalarının geçmişinin ve tarihinin kavranması 3. Cinselliğin biyolojisine ilişkin bilgi edinme 4. Cinselliğin yaşam boyu gelişimine ilişkin bilgi edinme 5. Farklı cinsel yaşantılar ile cinsel bozukluklara ilişkin bilgi edinme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Cinselliğe Genel Bir Bakış
2. Hafta Cinselliğe İlişkin Kuramsal Yaklaşımlar
3. Hafta Araştırma Yöntemleri
4. Hafta Sosyal ve Kültürel Etkiler
5. Hafta Cinsel Anatomi ve Fizyoloji
6. Hafta Cinsel Cevabın Fizyolojisi
7. Hafta Çocukluk ve Ergenlik
8. Hafta Yetişkinlik
9. Hafta Yakınlık ve Sevgi
10. Hafta Cinsiyet Rolleri
11. Hafta Cinsel Yönelim
12. Hafta Farklı Cinsel Davranışlar
13. Hafta Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
14. Hafta Cinsel Sorunlar ve Tedavisi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Hyde JS, DeLamater J. (1997). Understanding Human Sexuality (6th ed). McGraw-Hill, New York.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

4

4

3

5

1

5

5

 

3

1

1

5

2

ÖÇ2

3

3

1

4

5

3

 

 

3

 

 

 

1

ÖÇ3

 

 

 

 

5

 

1

1

2

2

2

1

2

ÖÇ4

3

3

3

2

 

 

1

2

2

 

4

 

2

ÖÇ5

3

1

3

4

2

1

 

2

3

 

5

3

3

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek