PSI429


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Selected Topics in Clinical Psychology I PSİ429 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
10 112 10 132 3 5

Ders Sorumluları Ass. Prof. Meltem ANAFARTA ŞENDAĞ
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Bu dersi alabilmek için PSİ303 - Psikolojik Testler 1, PSİ306 – Psikolojik Testler II, PSİ304 - Psikopatoloji: Yetişkin, PSİ308 – Gözlem ve Görüşme Teknikleri ve PSI320 Bağlanma ve Psikopatoloji derslerini başarıyla tamamlamış olmak gerekmektedir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Klinik Psikoloji alanında yaygın olarak işlenen konulardan seçilen bir konunun detaylı olarak son literatür ışığında tartışmak ve konuyla ilgili öğrencilerin araştırma fikirleri geliştirmesi bu dersin amacıdır.
Dersin İçeriği Öğrenci ve ders sorumlusu tarafından yapılan literatür taraması, değerlendirme ve sınıf tartışması sonucunda döneme uygun bir odak konu seçilir. Seçilen konu üzerine güncel literatür sınıfta tartışılır ve öğrenci konuya yönelik araştırma sorusu ve denenceler geliştirir, uygun ölçme araçlarını belirler ve araştırma önerisi olarak sunar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Belirli bir konuya yönelik literatür takip edebilme becerisi 2- Literatürdeki araştırmaları, kıyaslama, değerlendirme, eleştirme becerisi 3- Araştırma tekniklerine yönelik edindikleri kazanımları Klinik Psikoloji alanında uygun bir konuyla ilişkilendirebilme, araştırma önerisi hazırlayabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Klinik Psikoloji alanında son literatür ışığında genel konuların belirlenmesi ve hedef konunun seçilmesi
2. Hafta Klinik Psikoloji alanında son literatür ışığında genel konuların belirlenmesi ve hedef konunun seçilmesi
3. Hafta Literatür taraması ve sınıf tartışması
4. Hafta Literatür taraması ve sınıf tartışması
5. Hafta Literatür taraması ve sınıf tartışması
6. Hafta Literatür taraması ve sınıf tartışması
7. Hafta Literatür taraması ve sınıf tartışması
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Araştırma modeli geliştirme
10. Hafta Araştırma modeli geliştirme
11. Hafta Araştırma modeli geliştirme
12. Hafta Araştırma modeli geliştirme
13. Hafta Araştırma modeli sunma ve sınıf tartışması
14. Hafta Araştırma modeli sunma ve sınıf tartışması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 40
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Tüm ilgili literatür
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

 

 

 

1

5

 

 

5

3

 

 

 

ÖÇ2

2

5

5

1

 

2

 

 

5

 

 

 

 

ÖÇ3

3

 

 

 

 

5

4

2

2

4

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek