PSI429


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Selected Topics in Clinical Psychology I PSI429 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 20 50 20 132 3 5

Ders Sorumluları Doç. Dr. Meltem ANAFARTA ŞENDAĞ
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul PSİ303 - Psikolojik Testler I, PSİ304 - Psikopatoloji II: Yetişkin, PSİ308 - Gözlem ve Görüşme Teknikleri
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Klinik Psikoloji alanındaki güncel bir konunun öğrencilerle birlikte belirlenerek, ders planının ve öğrenme materyallerinin oluşturulması; oluşturulan programın öğrenciler tarafından yürütülmesi ve konuya ilişkin araştırma önerisi hazırlanması
Dersin İçeriği Bu derste ilk olarak, ders sorumlusu moderatörlüğünde öğrenciler tarafından yapılan literatür taraması ve sınıf tartışmasına dayalı bir odak konu belirlenir. Belirlenen konuya yönelik temel bilgilerin edinilmesi için gerekli ders programı ve kaynak içeriği öğrenciler tarafından oluşturulur. Ders programı öğrencilerin oluşturdukları çalışma gruplarıyla yürütülür. Dönem sonunda her çalışma grubu bir araştırma önerisi sunar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Klinik Psikoloji alanında belirlenmiş güncel bir konuya yönelik kapsamlı literatür taraması yapar, 2- Klinik Psikoloji alanında belirlenmiş güncel konuyla ilgili ders planı oluşturur, 3- Klinik Psikoloji alanında belirlenmiş güncel konuyla ilgili temel kavramları tanır, 4- Klinik Psikoloji alanında belirlenmiş güncel konuyla ilgili alan yazındaki çalışmaları eleştirir, 5- Klinik Psikoloji alanında belirlenmiş güncel konuyla ilgili araştırma tasarlar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Odak konunun belirlenmesi
2. Hafta Literatür taraması
3. Hafta Literatür taramasına dayalı sınıf tartışması ve çalışma gruplarının oluşturulması
4. Hafta Ders planının oluşturulması
5. Hafta Konu aktarımı (çalışma grubu 1)
6. Hafta Konu aktarımı (çalışma grubu 2)
7. Hafta Konu aktarımı (çalışma grubu 3)
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Konu aktarımı (çalışma grubu 4)
10. Hafta Konu aktarımı (çalışma grubu 5)
11. Hafta Genel özet, literatürün eleştirilmesi ve öneriler
12. Hafta Etik kurul başvuru dosyası hazırlama
13. Hafta Araştırma önerilerinin sunumu ve sınıf tartışması Etik kurul başvuru dosyası hazırlama
14. Hafta Araştırma önerilerinin sunumu ve sınıf tartışması Etik kurul başvuru dosyası hazırlama
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 10
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 15
Final (%) 40
Diğer (%) 5
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Tüm ilgili literatür
Staj / Uygulama Ders kapsamında staj/uygulama bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

3

2

5

4

4

4

1

1

5

3

1

1

1

ÖÇ2

2

1

5

2

1

1

1

1

4

4

1

1

4

ÖÇ3

5

4

5

3

2

2

1

1

1

1

1

1

3

ÖÇ4

5

5

5

4

4

5

4

3

5

1

2

1

4

ÖÇ5

4

3

5

3

2

5

5

4

1

4

3

1

5

 * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük      3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek