PSİ425


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Adli Psikoloji I PSİ 425 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 0 83 125 3 5

Ders Sorumluları Yrd. Doç. Dr. G. Zeynep GÜLÇAT
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Adli psikolojinin kuramsal ve uygulamalı alanlarının tanıtılması
Dersin İçeriği Suç ve suçlu kişi bağlamında hukuk ile psikoloji disiplinleri arasındaki ilişkileri incelemek; psikoloji kuramlarının suça bakışını gözden geçirmek, ruhsal bozukluklar ve suç arasındaki ilişkileri incelemek, suçu önleme ve rehabilitasyon konularında bilgilendirmek
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Öğrencilerin adli psikoloji alanında kuramsal bilgi kazanmaları
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Adli psikolojinin tanımı ve kapsamı
2. Hafta Adli psikoloji ve hukuk
3. Hafta Suç ve ceza kavramları, suç kuramları
4. Hafta Psikoloji kuramları ve suç: Psikoanalitik yaklaşım, varoluşçu yaklaşım, davranışçı yaklaşım
5. Hafta Ruhsal bozukluklar ve suç: Çocukluk dönemi ruhsal bozuklukları
6. Hafta Ruhsal bozukluklar ve suç: Çocukluk dönemi ruhsal bozuklukları
7. Hafta Ruhsal bozukluklar ve suç: Kişilik bozuklukları
8. Hafta Ruhsal bozukluklar ve suç: Organik ruhsal bozukluklar
9. Hafta Ruhsal bozukluklar ve suç: Alkol ve madde kötüye kullanımı, cinsel bozukluklar
10. Hafta Ruhsal bozukluklar ve suç: Alkol ve madde kötüye kullanımı, cinsel bozukluklar
11. Hafta Viktimoloji
12. Hafta Viktimoloji
13. Hafta Adli psikolojide değerlendirme yöntemleri: Görüşme, gözlem ve testler
14. Hafta Suçu önleme ve rehabilitasyon
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Bartol CR, Bartol AM (Eds) (2006) Current Perspectives in Forensic Psychology and Criminal Justice. Londra, Sage Publications. 2. Putwain D, Sammons A (2005). Psychology and Crime. Londra, Routledge. 3. Canter D (2011). Suç Psikolojisi. Ankara, İmge. 4. Weiner IB, Hess AK (Eds) (2006) The Handbook of Forensic Psychology (3.Basım). New Jersey, John Wiley&Sons.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi