PSİ425


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Adli Psikoloji I PSİ 425 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 0 83 125 3 5

Ders Sorumluları Uzm. İsmail Altan TÜLÜ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders, hukuksal olayların suçlu ve mağdur üzerindeki etkilerini psikolojik bir bakış açısıyla tanıtmayı amaçlamaktadır. Öğrencileri, adli psikoloji alanında yer alan temel ve güncel yöntemler, çalışmalar ve bulgular ile tanıştırmak da dersin amaçlanan diğer hedefleri arasındadır.
Dersin İçeriği Bu derste öğrencilere, suça ilişkin biyolojik, psikolojik ve sosyolojik bakış açısıyla ifade edilen kuramsal yaklaşımlar, Türk ceza adalet sistemi ve ceza sorumluluğu, psikopatoloji ve suç arasındaki ilişki, çocukları suça yönelten risk faktörleri, çocuk mahkemeleri, aile içi şiddet ve aile mahkemeleri ile mağdur bilimi ve mağduriyeti oartaya çıkartan olası risk faktörleri tanıtılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin ebeveynlik alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1-Suç ile ilgili temel kavramları tanımyabilme ve suç kuramlarını açıklayabilme 2-Türk ceza adalet sistemini tanımlayabilme ve ceza sorumluluğunu değerlendirme sürecini kavrayabilme 3-Ceza sorumluluğu çerçevesinde psikopatoloji ve suç arasındaki ilişkiyi açıklayabilme 4-Akıl hastalığında ceza sorumlululuğunun değerlendirilmesinde psikiyatrik değerlendirme aşamalarını açıklayabilme 5- Çocukların suça sürüklenmesine neden olan risk faktörlerini açıklayabilme 6- Çocuk mahkemelerinin işleyişini tanımlayabilme ve çocuklarda ceza sorumluluğunun değerlendirilmesini kavrabilme 7-Aile içi şiddeti ve bu kavramla ilgili konuları açıklayabilme ve aile mahkemelerinin işleyişini tanımlayabilme 8- Mağduriyeti ortaya çıkaran olası risk faktörlerini tanımlayabilme ve suç korkusu kavramını açıklayabilme 9- Adli psikoloji ile ilgili güncel araştırma bulguları hakkında bilgi sahibi olma 10- Eleştirel ve analitik düşünebilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Adli Psikoloji nedir?
2. Hafta Suç davranışına ilişkin kuramsal yaklaşımlar I: Şiddet davranışını açıklamada biyolojik kuramların rolü
3. Hafta Suç davranışına ilişkin kuramsal yaklaşımlar II:Şiddet davranışını açıklamada psikolojik kuramların rolü Gelişimsel psikopatoloji bakış açısıyla şiddet
4. Hafta Suç davranışına ilişkin kuramsal yaklaşımlar III: Şiddet davranışını açıklamada sosyolojik kuramların rolü
5. Hafta Türkiye’de ceza adalet sistemi ve ceza sorumluluğunun değerlendirilmesi
6. Hafta Psikopatoloji ve suç Psikotik özellikli depresyonun adli boyutu
7. Hafta Adli psikiyatrik değerlendirme
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Ergenlik döneminde risk alma davranışı Çocukları suça yönelten olası risk faktörleri
10. Hafta Çocuk mahkemeleri Suça sürüklenen çocuk
11. Hafta Çocuklarda ceza sorumluluğunun değerlendirilmesi
12. Hafta Aile mahkemeleri Aile içi şiddet
13. Hafta Ebeveyn yabancılaştırma sendromu
14. Hafta Mağdur bilimi (Viktimoloji) Suç korkusu
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar -Ders Sorumlusu Tarafından Hazırlanan Ders Notları Önerilen Ek Kaynaklar: Durak, E. Ş. ve Durak, M. (Ed.) (2017). Adli Psikoloji (1. baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Durak, E. Ş. ve Durak, M. (Ed.) (2017). Adli Psikolojide Psikolojik Tedavi ve Rehabilitasyon (1. baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Durak, E. Ş. ve Durak, M. (Ed.) (2017). Adli Psikolojide Gözlem-Görüşme ve Psikolojik Değerlendirme (1. baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Ackerman, M. J. (2018). Adli Psikolojik Değerlendirmenin Temelleri (The Essentials of Forensic Psychological Assessment, 2nd Ed., 2010). (Çeviri Editörleri: H. Demirbaş. ve İ. A. Tülü). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Demirbaş, H. (2019). Psikopatoloji ve Suç. (1. baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
Staj / Uygulama Ders kapsamında bir staj/uygulama bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

3

5

5

5

4

4

4

5

5

5

5

2

5

ÖÇ2

3

3

3

3

5

5

5

4

5

5

5

 

2

ÖÇ3

 

 

 

 

5

5

5

3

3

5

5

4

 

ÖÇ4

 

 

 

 

4

4

5

 

 

4

5

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

5

5

5

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

 

 

 

 

5

5

5

4

3

 

ÖÇ7

 

 

 

 

 

 

 

5

5

 

5

5

 

ÖÇ8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

ÖÇ9

4

5

5

5

3

5

5

5

5

5

5

5

5

ÖÇ10

3

5

5

5

3

5

5

5

4

3

5

5

5

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük      3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek