PSİ424


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Çocuk ve Gençlik Suçluluğu PSİ 424 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Doç. Dr. Rahşan Balamir Bektaş
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersde günümüz toplumundaki genç suçlu davranışı, suça yol açan faktörler, suçu önlemek için kullanılan kontrol teknikleri suçluluk hakkındaki temel teorik perspektiflerin tartışılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders gençlik suçluluğunun tanımı, konuya ilişkin teoriler, suçluluğun nedenleri ve görünümleri, suç kontrolü, ceza ve cezalandırma ile ilgili kuramsal ve amprik araştırmaların incelenmesini içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin ders ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1.Gençlik suçluluğuna ilişkin temel kavramları ve kuramları tanır. 2.Çocuk ve gençlik suçluluğuna ilişkin araştırma yapabilir. 3.Çocuk suçluluğu ile ilişkili olarak kriminoloji, suç psikolojisi ve suç sosyolojisi alanındaki literatürü ilişkilendirebilir. 4.Çocuk suçluluğu sorununa ilişkin kontrol ve suçla mücadele yöntemlerini yorumlar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Çocukluk ve suçluluk
2. Hafta Suçluluğun doğası
3. Hafta Suçluluğa ilişkin psikolojik teoriler
4. Hafta Suçluluğa ilişkin sosyolojik teoriler
5. Hafta Suçluluğa ilişkin gelişimsel teoriler
6. Hafta Cinsiyet ve suçluluk
7. Hafta Aile ve suçluluk
8. Hafta Gençlik çeteleri ve grupları
9. Hafta Okul ve suçluluk
10. Hafta Uyuşturucu kullanımı ve suçluluk
11. Hafta Gençlik suçluluğunun tarihsel gelişimi
12. Hafta Polis çalışmaları
13. Hafta Çocuk mahkemeleri
14. Hafta Topluluk tedavisi ve güvenlik kurumları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) 10
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Cohen, Stanley. (1985). Visions of Social Control. Cambridge: Polity Press Foucault, Michel. (2000 ). Hapishanenin Doğuşu. Ankara: İmge Kitabevi İçel, K. ve Ünver, Y. (2005). Çocuklar ve Suç –Ceza, Ankara:Seçkin Yayıncılık İçli, T. (2009). Çocuk Suç ve Sokak, Ankara: TC.Başbakanlık Aile Araştırmalar Genel Müdürlüğü İçli, Tülin. (2016). Kriminoloji. Ankara: Seçkin Yayıncılık Nelken, David. (1994). The Future of Criminology.Londra: Sage Publication. Özkazanç, A. (2011). Neo-Liberal Tezahürler Vatandaşlık-Suç-Eğitim, Ankara:Dipnot Yayınları Sheley, Joseph H. (1991). Criminology. Belmont: Wadsworth Publishing Siegel, Larry. (1989). Criminology.St. Paul: West Publishing Young, Jock. (1999). Exclusive Society. Lonrdra Sage Publication
Staj / Uygulama Ders kapsamında bir staj uygulaması bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

3

2

4

3

3

5

5

4

4

4

5

5

5

ÖÇ2

3

3

4

4

4

5

5

5

4

5

5

5

5

ÖÇ3

3

3

3

5

2

5

4

4

4

5

5

5

5

OÇ4

3

3

4

5

3

4

4

4

4

4

5

5

5

 * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük      3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek