PSİ423


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi PSİ423 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Orhan Aydın
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilerin bir temel ve uygulamalı bilim olarak endüstri ve örgüt psikolojisinin konu, kuram ve uygulamaları hakkında bilgi edinmelerini ve bu bilgilerini uygulama alanlarında kullanabilmelerini sağlamaktır
Dersin İçeriği Bu derste endüstri ve örgüt psikolojisinin temel kavramları (örn., işe güdülenme, örgütsel adalet) ile uygulama alanlarını (örn, iş analizi, eleman seçme yöntemleri) kapsayan konular işlenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin sosyal psikoloji alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Bir temel ve uygulamalı bilim olarak endüstri ve örgüt psikolojisi alanını tanımlayabilme 2- Endüstri ve örgüt psikolojisinde araştırma yöntemlerinin temel ilkelerini kavrayabilme 3. Endüstri ve örgüt psikolojisiyle ilgili diğer temel bilim ve uygulama alanlarını (örn.,işletme) tanıma ve disiplinlerarası ilişkiyi kurabilme 4- Endüstri ve örgüt psikolojisinin temel kuram ve uygulamaları (örn. İş analizi, eleman seçme, işe güdülenme, örgütsel tutum ve davranışlar, liderlik) hakkında bilgi sahibi olma. 5- Endüstri ve örgüt psikolojisi alanında edindiği bilgileri uygulama alanında kullanabilme 6- Endüstri ve örgüt psikolojisi alanında edindiği bilgileri bireysel olarak ve/veya ekip içinde kullanabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Endüstri ve Örgüt Psikolojisi: Tanım ve tarihçe
2. Hafta Endüstri ve Örgüt Psikolojisi: Araştırma Yöntemleri
3. Hafta İş Analizi: Tanım, amaç ve yaklaşımlar
4. Hafta Elemen seçme ve Yerleştirme: Elemen seçme yöntemleri
5. Hafta Performans Değerlendirme:Performans değerlendirme ölçütleri ve performans değerlendirme yöntemleri
6. Hafta İşe Güdülenme: Tanım ve kuramlar
7. Hafta Örgütsel Tutum ve Davranışlar: İş doyumu, örgütsel bağlılık
8. Hafta Örgütsel Tutum ve Davranışlar: Bağlamsal performans(örgütsel yurttaşlık), üretim karşıtı iş davranışları
9. Hafta Örgütsel Adalet
10. Hafta İşyerinde Sağlık ve İyi-oluş
11. Hafta İşyeri Zorbalığı (mobbing)
12. Hafta Örgütlerde Gruplar ve Takımlar
13. Hafta Örgüt Kültürü
14. Hafta Örgütlerde Güç ve Liderlik
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ergin, C. (2002). İnsan Kaynakları Yönetimi, Ankara: Academiplus Yayınevi. Landy, F. J. & Conte, M. J. (2007). Work in the 21st century: An introduction to industrial and organizational psychology (2nd Ed.). Malden: Blackwell Publishing
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

3

 

 

3

3

 

 

3

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

4

4

3

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

3

4

 

 

 

 

 

 

 

3

3

ÖÇ4

3

 

 

 

3

 

 

3

3

 

3

4

4

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

4

 

3

3

4

4

ÖÇ6

3

3

3

4

 

3

 

4

 

3

3

4

5

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek