PSİ421


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Deneysel Desen ve Analiz PSİ421 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Emel Erdoğan Bakar
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin araştırmanın nasıl planlandığını, uygulamaya nasıl geçirildiği ve kritik edildiğini öğrenmeleridir. Bu kurs psikoloji alanında yapılabilecek genel araştırma becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu beceriler, deneysel desenleri bilme, rapor yazma, araştırmanın etik standartlarını bilmek olarak sıralanabilir.
Dersin İçeriği Bu derste bilimsel araştırmanın temel basamakları ve özellikle deneysel yöntemler anlatılmaktadır. Ayrıca derste, farklı desen türleri karşılaştırılmalı olarak tartışılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin deneysel desen ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1. Deneysel desen ve yöntemlerin temellerini açıklar. 2. Deneysel olmayan desenler, yarı deneysel desenler ve deneysel desenlerin içerdiği araştırmalarda kullanılabilecek farklı türleri listeler ve tanımlar. 3. Deneysel yöntemleri eleştirel ve analitik bir bakış açısı ile değerlendirir. 4. Bir araştırmayı yaparken dikkate alınması gereken etik standartlar ve prosedürleri içselleştirir. 5. Psikoloji alanında deneysel bir çalışma tasarlar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ders Tanıtımı
2. Hafta Bilimsel Psikolojinin Anlamı, Araştırma Planı
3. Hafta Problem
4. Hafta Hipotez-Hipotez Türleri
5. Hafta Değişken Türleri
6. Hafta İç Geçerlik, Dış Geçerlik, Kontrol
7. Hafta Deneysel Olmayan Desenler-Korelasyonel Teknikler
8. Hafta Zayıf ve Yarı Deneysel Desenler
9. Hafta Örnekleme-Seçkisizleştirme Teknikleri
10. Hafta İki Gruplu Desenler
11. Hafta Faktörlü Desenler
12. Hafta Tekrar Ölçümlü Desenler-Küçük n Desenleri
13. Hafta Nitel Araştırmalar
14. Hafta Tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar  Ders sorumlusu tarafından hazırlanan power point sunular  Ders sorumlusu tarafından önerilen makale ve videolar Önerilen Ek Kaynaklar  McGuigan FJ (1983) Experimental Psychology: Methods of Research. Englewood Cliffs (NJ): Prentice-Hall.  Robinson PW (1976) Fundamentals of Experimental Psychology: A Comparative Approach. Englewood Cliffs (NJ): Prentice-Hall.  Underwood BJ, Shaughnessy JJ (1975) Experimentation in Psychology. New York, John Wiley and Sons.  Whitley BE(2002). Principles of Research in Behavioral Science New York: Mc GrawHill  Karakaş, S. (1988). Bilimsel Psikoloji. Ankara: TBMM Vakfı Ofset Tesisleri
Staj / Uygulama Ders kapsamında herhangi bir staj/uygulama bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

4

2

1

1

1

5

5

4

4

4

1

2

2

ÖÇ2

4

2

1

1

1

5

5

4

4

4

1

1

2

ÖÇ3

4

2

1

1

1

5

5

4

4

4

1

1

2

ÖÇ4

2

2

1

1

1

4

4

4

4

4

2

5

4

ÖÇ5

4

2

1

1

1

5

5

5

4

1

2

1

2

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek