PSİ420


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Psikolojide Etik Uygulamalar PSİ420 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Doç. Dr. Meltem ANAFARTA-ŞENDAĞ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Psikoloji meslek etiği ilkelerinin genel ve özel alanlar kapsamında aktarılması; etik ikilemler karşısında bilimsel bakış açısı ile etik karar verme süreçlerinin tanıtılması
Dersin İçeriği Bu derste öğrencilere etik ve ahlak kavramı, etik karar verme süreçleri, psikoloji alanında etik ilkelerin gelişimi, psikologluk mesleğinin etik ilkeleri, Türk Psikologlar Derneği Etik ve Süreç Yönetmeliği ve psikolojinin çeşitli alt alanlarında uyulması gereken etik kurallar aktarılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1- Meslek etiği kavramını tanımlar, 2- Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği’ni tanır, 3- Psikoloji mesleği etik ilkelerini benimser, 4- Etik ikilem ve ihlal oluşturan durumları ayırt eder, 5- Etik karar verme süreçlerini uygular.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Etik Kavramına Giriş ve Tarihçe
2. Hafta Temel etik ilkeler: Yetkinlik/yeterlilik, sorumluluk
3. Hafta Temel etik ilkeler: Yararlı olmak ve zarar vermemek, dürüstlük
4. Hafta Temel etik ilkeler: İnsan haklarına saygı ve ayrımcılık yapmama
5. Hafta Akademik etik
6. Hafta Bilimsel araştırma etiği
7. Hafta ARA SINAV
8. Hafta Psikolojik değerlendirme etiği
9. Hafta Özel alanlar: Klinik psikoloji ve psikoterapi alanında etik
10. Hafta Özel alanlar: Adli psikoloji alanında etik
11. Hafta Özel alanlar: Okul psikolojisi alanında etik
12. Hafta Etik karar verme süreci
13. Hafta Sınıf tartışması: Dijital çağda meslek etiği uygulamaları ve ikilemleri
14. Hafta TPD etik kurul çalışmaları ve işleyişi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar • Nagy, T. F. (2019). Psikologlar için temel meslek etiği: temel konuları anlamak ve üstesinden gelmek için bir elkitabı. (İ. Dağ, H. Gündüz, Çev.) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık (Orijinal çalışma basım tarihi 2011) • Knapp, S.J. & Vande Creek, L.D. (2010). Psikologlar İçin Pratik Etik: Pozitif Yaklaşım. Çev.: M. Yılmaz, T.F. Karahan, S.B. Çelik, M.E. Sardoğan. (Orijinali, APA, 2006) Ankara: Mentis Yayıncılık. • Pope, K.S. & Vasquez, M.J.T. (2016). Psikoterapi ve Danışmanlıkta Etik: Uygulama için bir Kılavuz, 4. Baskı. Çeviri Editörleri: Mehin Akhun, Yeşim Korkut, İhsan Dağ, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, No: 44. • Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği (2004) • Türk Psikologlar Derneği Etik Süreç Yönetmeliği (2013)
Staj / Uygulama Ders kapsamında bir staj/uygulama bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

3

1

1

4

4

1

3

1

1

1

1

4

5

ÖÇ2

3

1

1

3

1

1

3

1

1

1

4

4

3

ÖÇ3

1

1

4

1

1

1

3

4

1

1

3

5

4

ÖÇ4

4

3

5

2

1

1

2

4

1

1

3

5

3

ÖÇ5

1

1

5

1

2

1

4

5

1

1

4

5

4

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek