PSI420


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Ethical Practices in Psychology PSİ420 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Dr. Mehin AKHUN IŞIKLI
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, psikoloji bölümü öğrencilerini, psikolog ünvanı almadan önce, mesleki etik ilkeler konusunda bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği Bu derste öğrencilere psikoloji alanında etik ilkelerin gelişimi, psikologluk mesleğinin etik ilkeleri, Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği ve psikolojinin çeşitli alt alanlarında uyulması gereken etik kurallar aktarılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin psikolojide etik ilkeler ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1- Meslek etiği kavramını anlayabilme 2- Psikolojide etik ilkelerin gelişimi hakkında bilgi sahibi olma 3- Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği’ni öğrenme 4- Psikoloji araştırmalarında uyulması gereken etik ilkeler konusunda bilgi sahibi olma 5- Psikoloji eğitiminde uyulması gereken etik ilkeler konusunda bilgi sahibi olma 6- Psikoloji uygulamalarında uyulması gereken etik ilkeler konusunda bilgi sahibi olma
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Etik Kavramının Kuramsal Temelleri
2. Hafta Psikolojide Etik İlkelerin Gelişimi
3. Hafta Avrupa Profesyonel Psikologlar Birliği Federasyonu (EFPPA) Yönetmelikler Üstü (Meta) Etik Yönetmeliği
4. Hafta Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği ve Etik Süreç Yönetmeliği
5. Hafta Psikoloji Araştırmalarında Etik İlkeler
6. Hafta Psikolojik değerlendirmelerde uyulması gereken etik ilkeler
7. Hafta Klinik psikoloji ve psikoterapi uygulamalarında etik ilkeler
8. Hafta Afetlerin ardından yapılan çalışmalarda etik ilkeler
9. Hafta Çocuklarla çalışırken uyulması gereken etik ilkeler
10. Hafta Adli psikoloji alanında çalışan psikologlar için etik ilkeler
11. Hafta Endüstri-örgüt psikolojisi alanında çalışan psikologlar için etik ilkeler
12. Hafta Etik ilke ihlallerine ilişkin olgu tartışmaları - I
13. Hafta Etik ilke ihlallerine ilişkin olgu tartışmaları - II
14. Hafta Etik ilke ihlallerine ilişkin olgu tartışmaları - III
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Fromm, E. (1995). Erdem ve Mutluluk. Ankara: Türkiye İş Bankası Yayınları Geçtan, E. (1984). Çağdaş Yaşam ve Normal Dışı Davranışlar. Ankara: Maya Yayınları Pehlivan-Aydın, İ. (2001). Yönetsel, Mesleki ve Örgütsel Etik. Ankara: Pegem Yayınevi Tepe, H. (1998). Bir felsefe dalı olarak etik. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 1 (4), 9-24. Cengiz, E. (1998). Törebilimde değer ve ölçüt sorunu. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 1 (4), 25-40. Başkaya, F. (1998). Bilim, üniversite ve etik üzerine. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 1 (4), 57-61. Sezgin, N. & Yılmaz, B. (2001). Psikoloji mesleğinin etik ilkeleri: Türkiye’deki duruma bakış ve öneriler. Türk Psikoloji Bülteni, 7 (23), 203-215. Türk Psikologlar Derneği Disiplin ve Etik Kurulu (2004). Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği, 10 (33), 20-34. Türk Psikologlar Derneği Disiplin ve Etik Kurulu (2004). Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği, 10 (33), 35-61. Türkiye’de Psikoloji Uygulama, Araştırma ve Yayınlarında Etik İlkeler: Tartışma (1998-2003). Türk Psikoloji Dergisi, 41-51. sayılar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

      

5

    

5

 

ÖÇ2

      

5

    

5

 

ÖÇ3

      

5

    

5

 

ÖÇ4

     

5

5

   

4

5

 

ÖÇ5

      

5

   

4

5

5

ÖÇ6

      

5

   

4

5

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek