PSİ414


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Adli Psikoloji II PSİ414 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Yrd. Doç. Dr. Zeynep GÜLÇAT
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul None
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Adli psikolojinin uygulamalı alanlarının tanıtılması ve öğrencilerin bu alanlarda deneyim kazanmaları amaçlanmıştır
Dersin İçeriği Adli psikolojinin uygulama alanlarının tanıtılmasına yönelik bir derstir
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin adli psikoloji alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1. Adli psikolojinin uygulama alanına yönelik bilgi kazanmak 2. Adli psikolojide görüşme ve değerlendirme konularında bilgi elde etmek 3. Adli psikoloji uygulamalarında etik ilkeleri kavramak 4. Adli psikolojide rehabilitasyon çalışmaları konusunda bilgi edinmek 5. Adli psikoloji uygulama alanlarında gözlem yapmak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş, dersin tanıtımı
2. Hafta Adli psikolojik görüşme şeması
3. Hafta Adli psikolojik değerlendirme araçları
4. Hafta Etik ilkeler
5. Hafta Psikolojik rehabilitasyon yaklaşımları
6. Hafta Olgu sunumu
7. Hafta Olgu sunumu
8. Hafta Olgu sunumu
9. Hafta Olgu sunumu
10. Hafta Olgu sunumu
11. Hafta Olgu sunumu
12. Hafta Olgu sunumu
13. Hafta Olgu sunumu
14. Hafta Genel değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Ewing CP (2008). Trials of a Forensic Psychologist: A Casebook. New Jersey, John Wiley&Sons. 2. Heilbronner RL (Ed) (2005). Forensic Neuropsychology Casebook. New York, The Guilford Press. 3. Fernando S, Ndegwa D, Wilson M (1998) Forensic Psyciatry, Race and Culture. Londra, Routledge.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

3

4

3

3

1

2

 

4

2

3

2

3

3

ÖÇ2

3

5

3

2

 

 

2

4

 

 

3

4

5

ÖÇ3

3

3

3

2

 

 

5

3

 

 

 

5

4

ÖÇ4

3

3

4

3

 

 

 

5

3

1

5

4

4

ÖÇ5

 

4

5

 

 

3

3

5

 

4

5

5

5

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek