PSİ411


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Krize Müdahale Teknikleri PSİ411 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Refia Palabıyıkoğlu
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Krize Müdahale zorda kalan, zor günler yaşayan insanlara ulaşma ve yardımda en doğru ve en kısa yoldan etkili olan bir yöntemdir. Günümüzde travmatik yaşantıların yanı sıra, kültürel, ekonomik hızlı değişimler söz konusudur. Ders bunların yanı sıra gelişim krizlerine de yer vermektedir. Bu dönemlerdeki bedensel ve duygusal etkilerle baş etme yollarına işaret etmektedir.
Dersin İçeriği Bu ders psikolojik kriz çeşitlerinin tanımını, kriz sürecinin aşamalarını, yetişkin ve çocukların kriz tepki farklılıklarını, yetişkin ve çocuklara uygulanan krize müdahale tekniklerini ve vaka örneklerini, intihar girişiminde bulunanlara yapılacak müdahaleleri içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin krize müdahale alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Krize Müdahale Tekniklerinin temel kavramlarını, kriz kuramlarını, krize bakış açılarını tanımlar. 2- Krize Müdahalenin koruyucu ruh sağlığındaki önemini açıklar. 3- Kriz durumlarında verilen bedensel ve duygusal tepkileri tanır. 4- Çeşitli kriz durumlarıyla başa çıkma yollarını öğrenir, kriz vakalarıyla görüşme becerileri edinir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma- Kriz kavramı, Krize müdahale ve koruyucu ruh sağlığındaki önemi vurgulanır.
2. Hafta Bölüm 1- Krize Müdahale kuramlarının gelişimi, krizin tipik seyri, kriz çeşitleri
3. Hafta Bölüm 2- Krize müdahalenin amaçları ve krize müdahalenin özellikleri
4. Hafta Bölüm 3- Travmatik krizler: Ani kayıplar, yas, tecavüz vb. durumlarda müdahale
5. Hafta Bölüm 4- Şiddete maruz kalan kadınlarla ve şiddet uygulayanlarla görüşme, yaklaşımda temel ilkeler
6. Hafta Bölüm 5- Telefonla krize müdahale yolları
7. Hafta Bölüm 6- Gelişimsel yaşam krizleri
8. Hafta Bölüm 7- yetişkinlerin yas tepkileri ve yasa müdahale
9. Hafta Bölüm 8- Sağlığın bozulmasına bağlı kriz durumu: başa çıkma
10. Hafta Bölüm 8- Çeşitli kriz durumlarına bağlı vaka örnekleri ve tartışma
11. Hafta Bölüm 9- İntihar davranışı, kuramlar, risk faktörleri, genel özellikleri
12. Hafta Bölüm 10- İntihar düşüncesiyle başa çıkma yolları, intiharı önlemede psikoterapi
13. Hafta Bölüm 10- Farklı dönemlerin: çocukluk, gençlik, askerlik, yaşlılık dönemlerin riskleri ve kriz tepkileri
14. Hafta Bölüm 11- Çocukların kriz durumlarındaki gereksinimlerini karşılamaya yönelik öneriler.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Sayıl, I. ve ark. (2000).Kriz ve Krize Müdahale. AÜ: Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi. Sonneck, G (2000). Krize Müdahale ve İntiharı Önleme. (Çev.Y.Sözer). AÜ: Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Dyregrov, A. (2000). Çocuk ,Kayıplar ve Yas. Yetişkinler için Elkitabı. (Çev.G.Güvenç).Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yay. Kriz Dergilerindeki araştırmalar ve vakalar (Süreli Yayın). AÜ: Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayını. Ellis,T and Newman, C.F. (2007) Yaşamayı Seçmak (Çev.U.Koçak). Ankara:HYB basım yayın. Hawton, K and Catalan, J. (1994) İntihar Girişimi. (Çev. B.Ceyhun).Ankara: Hekimler Yayın Birliği.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

4

4

3

3

 

 

 

4

3

 

 

 

 

ÖÇ2

 

4

5

 

 

4

3

5

 

3

5

5

5

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

4

4

 

3

4

5

5

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

4

4

 

3

4

5

5

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek